Personvernregler

Version 2.1

Sist oppdatert: 27.10.2020

Hvis det er noen avvik mellom den engelske og finske versjonen, skal den engelske versjonen ha forrang.

1. Generell informasjon

Som databehandlingsansvarlig må vi følge forskrifter for pengespill om å behandle spilleres persondata når vi tilbyr dem spill og tilleggstjenester. Vår personvernerklæring forklarer hvilke persondata vi samler inn fra spillere, hvordan vi gjør det, og hvordan vi bruker denne informasjonen.

Vår nettside dreamz.com (“Casino”, “Nettside”, “Selskap”, “VI”) er eid og driftet av N1 Interactive Ltd, et selskap som er underlagt Maltas lovverk med registreringsnummer C 81457 og adresse 206, Wisely House, Old Bakery Street, Valletta VLT1451, Malta.

Om du skulle ha noen spørsmål angående personvernerklæringen eller databeskyttelse, må du absolutt ikke nøle med å ta kontakt med vår IT-sikkerhetssjef på dpo@n1interactive.com

Ved å opprette en spillerkonto på nettsiden aksepterer du denne personvernerklæringen. Om du ikke er enig med vilkårene i personvernerklæringen og derfor ikke ønsker å oppgi persondataen som er nødvendig, ber vi deg om å ikke bruke nettsiden.

Vennligst merk at personvernerklæringen utgjør en avtale mellom deg og selskapet. Vi kan med jevne mellomrom gjøre endringer i erklæringen. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å varsle deg om slike endringer, anbefaler vi at du sjekker personvernerklæringen regelmessig. Din bruk av nettstedet og/eller dets tjenester utgjør ditt samtykke til personvernreglene.

2. VI SAMLER PÅ FØLGENDE INFORMASJON

Vi kan be om følgende persondata:

 1. All informasjon du gir oss når du fyller ut skjemaene for å opprette konto, samt annen data du oppgir via nettsiden eller på e-post (f.eks. for- og etternavn, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer);
 2. Dialog med oss via nettstedet, e-post, live chat eller via andre kommunikasjonskanaler;
 3. All transaksjonshistorikk for spillerkontoen, enten dette skjer via nettsiden eller via andre kommunikasjonskanaler;
 4. Innloggingsdetaljer, inkludert trafikkdata, GeoIP-stedsdata, nettleser- /enhetsdata, nettlogger, aktivitetslogger og annen aktivitetsinformasjon registrert i vårt system;
 5. Dokumenter og attester som vi har bedt om for å verifisere kontoen din, for å behandle innskudd eller uttak, og for å utføre arbeid mot svindel (på eget initiativ eller som kreves av gjeldende lovgivning). Slike attester kan omfatte skanning av pass, betalingssedler, kontoutskrifter, etc.
 6. Undersøkelser eller andre kundevurderinger som vi kan utføre fra tid til annen.

HVORDAN VI BRUKER INFORMASJONEN DIN

Vi behandler persondataen vi får av deg for å kunne tilby våre tjenester. Vi bruker dataen din spesielt for følgende formål:

 1. Behandling av spill og transaksjoner. Dette inkluderer kredittkortbruken din og betalingsplattformen på nettet;
 2. Tilby deg spill og andre tilleggstjenester på nettsiden vår;
 3. Tilby kundeservice, f.eks. kundestøtte når du oppretter og bruker kontoen din;
 4. Identifisere og utføre nødvendig verifisering;
 5. Tilby registrerte spillere informasjon om våre kampanjetilbud, eller andre tilbud fra våre valgte forretningspartnere og tilknyttede selskaper (bare hvis spillere spesifikt godtar å motta slik markedsføringsmateriale);
 6. Overholdelse av juridisk ansvar, inkludert overholdelse av tiltak mot hvitvasking av penger (AML) og bekjempelse av finansiering av terrorisme (CFT) lover;
 7. Overvåke og etterforske transaksjoner med formålet om å unngå bonusmisbruk, svindel, hvitvasking av penger og andre ulovlige eller mistenkelige spillaktiviteter;
 8. Analyse av kundetrender gjennom markedsundersøkelser (deltakelse i undersøkelser er ikke obligatorisk, og du kan alltid velge å ikke delta);
 9. Gjennomføre forskning og statistisk analyse av aggregert data.

4. MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

Det kan hende at vi vil bruke din persondata, inklusiv e-postaddresse og telefonnummer, for å sende deg markedsføringsmateriale angående produkter, tjenester og kampanje med mindre du har valgt å ikke motta markedsføringsmateriale. Dette kan inkludere informasjon om produkter og tjenester fra våre forretningspartnere, som f.eks. leverandører av casinospill. Om du ikke skulle ønske å motta slik reklame lengre, kan du velge å melde deg av på spillerkontoen din eller ved å ta kontakt med vår kundeservice påhey@dreamz.com.

I tillegg ber vi deg være oppmerksom på at ved mottatt konkurransepremie eller gevinst godkjenner du bruken av ditt navn og/eller brukernavn i reklame uten ekstra kompensasjon, bortsett fra der det er forbudt ved lov.

5. INNHENTING AV PERSONDATA

Vi vil ikke samle inn personlig informasjon om deg uten at du vet det. Vi kan imidlertid automatisk samle inn visse data om deg der du automatisk ville ha gitt slik informasjon gjennom bruk av tjenestene våre eller aktivitet på siden.

Vi kan også på lovlig vis motta persondata fra spill- og tjenesteleverandører, som f.eks. selskaper som bekjemper svindel. I tillegg forbeholder vi oss retten til å benytte oss av tredjepartsleverandører som kan tilby teknisk kundestøtte, slik at vi kan sikre dine transaksjoner på nett og spillinnhold.

Vi ber om din forståelse at vi kan få tilgang til all informasjon du oppgir til slike leverandør, tjenesteleverandører og andre tredjeparter. Du kan være trygg på at vi vil bruke og beskytte all persondata som er innhentet slik vi beskriver i personvernerklæringen. All oppgitt informasjon vil kun deles med tredjeparter utenfor selskapet i henhold til personvernerklæringen, og vi vil ta alle nødvendige skritt for å sikra at våre avtaler med tredjepartsleverandører alltid beskytter din private informasjon.

6. MOTTAKERE AV DATA

Vi kan dele informasjon du har gitt oss med andre deler av konsernet og til våre forretningspartnere. Disse selskapene inkluderer våre morselskaper, deres morselskaper og alle datterselskapene til disse respektive selskapene, samt andre selskaper som vi driver forretninger med og har nødvendige avtaler med. Databehandling av informasjonen din kan utføres av selskapet eller av en annen enhet i vår gruppe av selskaper, som kan bruke en tredjepart for å oppfylle slike behov for databehandling.

Ansatte av selskapet, mer spesifikt IT-sikkerhetssjefen, anti-hvitvaskngssjef, payments & fraud-medarbeidere, kundemedarbeidere, VIP Managers og andre ansatte vil også ha tilgang til din persondata slik at de kan utføre sine arbeidsoppgaver og gi deg hjelp. Våre ansatte som har tilgang på, eller er tilknyttet behandlingen av spillerens persondata har signert konfidensialitetsavtaler for å beskytte spillerens informasjon i henhold til gjeldende lover om spill, databeskyttelse og personvern.

For å kunne tilby deg en effektiv tjeneste, kan vi og/eller dine tjenesteleverandører kreve at du overfører din persondata fra et land til et annet i den europeiske union (EU) og områder i det europeiske frihandelsforbund (EFTA) og også til noen databehandlere som kan befinne seg utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Du godtar derfor ved å bruke vår nettside og være i dialog med oss at du erkjenner og godkjenner vår (eller våre leverandører eller tredjeparters) databehandling i disse landene. Vi vil alltid gjøre vårt best for å forsikre oss om at din informasjon og data blir behandlet på en sikker og forsvarlig måte i henhold til vår personvernerklæring.

7. DELING AV INFORMASJON TIL TREDJEPARTER

Vi verken selger eller leier ut din persondata til tredjeparter. Vi kan utlevere din persondata hvis det kreves av loven, forskrift eller annen juridisk stevning eller garanti. Vi kan også utlevere din persondata til en lisensgiver- eller rettshåndhevelsesbyrå hvis vi mener det er nødvendig for å beskytte de legitime interessene til selskapet, dets kunder eller en hvilken som helst tredjepart.

Persondata deles kun med tredjeparter i følgende tilfeller:

 1. Der vi er pålagt av loven å gjøre det;
 2. Om nettsiden trenger å dele data med betalingsleverandørene for å utføre betalingstransaksjonen i henhold til deres personvernerklæring. (Dette gjelder spesielt transaksjoner med bankkort behandlet av Trustly som har følgende personvernerklæring for slike transaksjoner. Transaksjoner kan også bli behandlet av Bambora eller Paysafe;
 3. For å overholde våre juridiske og regulatoriske plikter og ansvar overfor relevante lisensgivere og myndigheter, så vel som alle plikter og ansvar som er underlagt annen gjeldende lovgivning og til andre gjeldende myndigheter i andre jurisdiksjoner;
 4. Når selskapet mener at utlevering av data er nødvendig for å beskytte selskapets eller spillerens sikkerhet, eller andres sikkerhet, eller etterforske svindel eller svare på en forespørsel fra myndighetene
 5. Hvis våre leverandører av markedsføringstjenester krever dataen for å utføre oppgavene sine;
 6. Til enhver annen tredjepart med spillerens samtykke til å gjøre det.

Vi bruker databehandlere fra tredjeparter for å behandle enkelte persondata på våre vegne. Slike tjenesteleverandører hjelper til med å drifte nettsiden, spesielt når det kommer til hosting, generell drift, markedsføring, analyse, forbedring av nettsider, og utsending av nyhetsbrev. Vi skal sørge for at utvekslingen av persondata til mottakeren skjer i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning og at de samme forpliktelsene pålegges databehandleren under serviceavtalen. Våre nettsider kan også inkludere funksjoner fra sosiale medier (f.eks. knapper som “del” og “lik”). Slike funksjoner kan leveres av tredjeparts leverandører av sosiale nettverk som Facebook. Hvor data blir samlet inn på denne måten, blir databehandlingen regulert av personvernreglene til den respektive plattformen.

I tillegg til det ovenfor, kan vi også dele persondata om vi overtar nye virksomheter. Skulle selskapet gjennomgå noen strukturendringer, f.eks. som følge av en fusjon eller et oppkjøp av et annet selskap, er det mest sannsynlig at spillernes persondata vil bli inkludert i salget eller transaksjonen. Vi vil som del av vår personvernerklæring, informere alle spillere om dette på forhånd før vi overfører persondata. Vennligst merk at vårt innhold kan sende deg til nettsider hos tredjeparter for å hjelpe deg med relevante tjenester. Vi er ikke ansvarlig for slikt eksternt innhold, som kan inneholde forskjellige personvernregler og retningslinjer for databehandling.

8. DATALAGRING

Som nevnt i våre regler og vilkår, kan du eller casinoet bestemme dere for å stenge din spillerkonto til enhver tid. Etter at kontoen din er stengt, vil vi lagre din persondata så lenge loven krever det. Dataen skal kun brukes hvis det kreves av myndighetene i henvendelser angående økonomiske og skattemessige forhold, svindel, hvitvasking av penger eller etterforskning av annen ulovlig aktivitet.

Vi kan også beholde anonymiserte derivater av din data for å forbedre vårt innhold og markedsføringsmateriale hvor ingen automatisk beslutningsprosess er involvert.

Vennligst merk at på grunn tiltak mot hvitvasking i lisensierte spilljurisdiksjoner i EU, er vi forpliktet til å oppbevare persondata om spillere som er sendt inn under registreringen og alle data som blir gitt videre i løpet av den operative perioden av en spillerkonto i minst fem år fra siste spillertransaksjon eller avslutning av konto. Derfor kan vi ikke godta forespørsler om å slette data før denne perioden utløper.

9. DIN DATASIKKERHET

Vi erkjenner herved at når vi samler inn og behandler dine personopplysninger for å administrere spillerkontoen din, er vi bundet av strenge lovbestemmelser om beskyttelse av din persondata. Derfor gjør vi vårt beste for å beskytte din persondata og respektere personvernet ditt i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovverk. Det er vårt mål å tilby sikre tjenester til våre spillere, og vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at all data du har sendt til oss forblir trygt bevart.

Du har retten til å trekke tilbake ditt samtykke. I tilfeller hvor ditt samtykke er nødvendig for behandling av persondata har du til enhver tid muligheten til å trekke tilbake samtykket ditt.

Man har kun tilgang til spillerkontoer med spillerens unike brukernavn og passord. Du kan også bruke tofaktorautentisering (2FA) som ekstra beskyttelse mot uautorisert bruk av kontoen din. Du er ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen din konfidensiell og sørge for at andre personer ikke har tilgang til informasjonen.

10. KONTAKT OSS

Du kan alltid ta kontakt med oss angående vår personvernerklæringen om du ønsker å:

 1. Bekrefte at dine persondata stemmer;
 2. Spørre oss om bruken av din persondata;
 3. Nekte framtidig bruk av din data for markedsføring;
 4. Oppdatere eller rette på all informasjon du har gitt oss (i slike tilfeller må du framlegge bevis for å kunne gjennomføre endringer). Vennligst merk at det er ulovlig å oppgi falsk persondata, og det er ditt ansvar å se til at vi alltid har riktige personopplysninger om deg.

*Vi har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig (Data Protection Officer - DPO) som vil kunne svare på spørsmål angående personvernerklæringen. Om du skulle ha noen spørsmål om personvernerklæringen, må du absolutt ikke nøle med å ta kontakt med vår DPO dpo@n1interactive.com

I tillegg, i henhold til artikkel 77 av EUs Personvernforordning (GDPR) har du retten til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet angående din databehandling, spesielt i medlemsstaten der du bor, arbeidssted eller sted for påstått overtredelse.

11. RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER

Når du besøker nettstedet, samler systemet vårt automatisk informasjon om besøkene dine, f.eks. informasjon om nettleseren din, IP-adressen og det besøkte nettstedet. Denne innsamlingen kan gjøres i samarbeid med våre plattformleverandører og partnere. Vi kan motta generelle demografiske eller bruksdata fra besøkende på nettstedet fra dem. Vi bruker ikke automatisk innsamlet informasjon for å identifisere deg personlig uten å motta ekstra samtykke.

For å samle inn den aktuelle informasjonen bruker vi informasjonskapsler og lignende sporingsverktøy. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen eller utstyret ditt når du besøker nettsidene våre. Noen av informasjonskapslene er avgjørende for at nettstedet skal fungere; andre forbedrer brukeropplevelsen din og hjelper oss med å levere en bedre tjeneste. Nedenfor vises hvilke typer informasjonskapsler vi bruker og deres formål.

**Nødvendige informasjonskapsler: ** muliggjør navigering og grunnleggende funksjonalitet av nettsteder, f.eks. tilgang til medlemsområder på nettstedet.

** Funksjonelle informasjonskapsler: ** tillater oss å analysere bruken av nettstedet ditt og dine valg på nettstedet (f.eks. spilleøktnøkkel, språk eller region), slik at vi kan lagre disse innstillingene og tilby deg en mer personlig opplevelse.

** Informasjonskapsler for reklame: ** tillater oss å måle hvor effektiv markedsføringsmaterialet vårt er. Disse informasjonskapslene leveres av våre partnere for å spore besøk hos nettsider og nye spillerregistreringer for reklame. Vi deler ikke din personlige informasjon (for eksempel navn eller e-postadresse) med tilknyttede partnere, bortsett fra data om besøk på nettstedet som er samlet inn direkte av slike informasjonskapsler for reklame. Imidlertid kan besøksdataen din knyttes til annen persondata som er samlet inn av andre kilder hos leverandørene. Ekstern databehandling av sistnevnte er underlagt personvernerklæringene og retningslinjene til disse tredjepartsleverandørene.

I tillegg til det ovenfor, benytter vi oss av en rekke tredjeparts tjenesteleverandører som også legger informasjonskapsler på nettstedet for å kunne tilby deres tjenester til oss. Slike aktiviteter inkluder blant annet hjelp med å forbedre brukeropplevelser ved å logge aktivitet på nettstedet, måling av effektiviteten til nettstedet og våre markedsføringskampanjer.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk informasjonskapsler. Det er også mulig å blokkere noen eller alle informasjonskapsler, eller fjerne dem ved å gå til innstillinger i nettleseren, om du foretrekker dette. Vi anbefaler derimot at du ikke blokkerer eller sletter dine informasjonskapsler ettersom dette kan redusere kvaliteten på brukeropplevelsen din hos oss.

12. SPILL FRA NETENT

Når du spiller casinospill utviklet av NetEnt, gjelder NetEnts personvernerklæring også. Den kan du finne her.

Betalingsleverandører

Copyright © 2022 Dreamz.com er eid og driftet av N1 Interactive Ltd, et selskap som er underlagt Maltas lovverk, med registreringsnummer C 81457r C 81457 og adresse 206, Wisely House, Old Bakery Street, Valletta VLT1451, Malta. Dreamz.com er lisensiert og regulert av Malta Gaming Authority under lisensene: MGA/B2C/394/2017(issued on 01/08/2018). Gambling kan være avhengighetsskapende. Spill ansvarlig.Dreamz.com aksepterer kun spillere over 18 år.
03:46