REGLER OCH VILLKOR

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTER PÅ WEBBPLATSEN WWW.DREAMZ.COM

Version 1.0 Giltig från 01 januari 2019.

 1. INLEDNING

1.1 Genom att använda och/eller besöka någon del av webbplatsen www.dreamz.com  (”Webbplats”) eller genom att öppna ett konto på webbplatsen accepterar du att vara bunden av:

1.1.1 Allmänna villkor och regler på denna sida;

1.1.2 Integritetspolicyn;

1.1.3 Reglerna för sportvadslagning (klausul 33)

1.1.4 Reglerna för vadslagning (separat sida som kan tillgås från sidfoten);

1.1.5 Alla spelregler;

1.1.6 Eventuella villkor för kampanjer, bonusar och specialerbjudanden som kan finnas på webbplatsen från tid till annan.

1.2 Alla villkor som anges ovan ska tillsammans kallas ”Villkoren”, ”Villkor” eller ”Dessa villkor”.

1.3 Läs igenom villkoren noga innan du accepterar dem. Om du inte godkänner att acceptera och binda dig av villkoren ska du inte öppna ett konto eller fortsätta att använda webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du godkänner villkoren.

1.4 Vid eventuell konflikt eller inkonsekvens mellan villkoren kommer prioriteringsordningen som villkoren gäller att vara samma ordning som villkoren som anges i punkt 1.1 ovan, med undantag för sportvadslagning då reglerna för sportvadslagning prioriteras, följt av reglerna för vadslagning och då kommer villkoren att tillämpas i den ordning som anges i punkt 1.1 ovan.

1.5 Alla hänvisningar som görs för att kontakta kundsupport hänvisar till kontaktlänken hey@dreamz.com

 1. PARTER

2.1 Denna webbplats drivs av MT SecureTrade Limited (”oss”, ”vår”, ”vi” eller ”företaget”), ett företag som bildats enligt lagarna i Malta med registreringsnummer C56545 och registrerad adress på @GIGBeach Triq id-Dragunara, St. Julians, STJ 3148, Malta. För kunder som får åtkomst till tjänsterna från Sverige är MT SecureTrade Limited licensierat och reglerat av Spelinspektionen (“Spelinspektionen”) och innehar licenser för att bedriva kommersiellt spel och vadhållning online enligt beslut som fattades [datum] med ärendenummer 18Li7385.

2.2 I dessa villkor är:

2.3.1 hänvisning till ”du” eller ”spelare” en spelare som deltar i tjänsterna från Sverige;

2.3.2 hänvisning till ”Insättningsfonder” innebär de medel som du sätter in på ditt spelarkonto, som inte har spenderats på (åtagna till) satsningar, inklusive satsningar som ännu inte är betalda, plus vinster;  

2.3.3 hänvisning till ”Bonusfonder” innebär alla medel som vi krediterar till ditt spelarkonto med hjälp av en bonus eller en kampanj och eventuella vinster som genereras av bonusar som inte omedelbart kan återkallas eller inlösas kontant och alla vinster som görs med bonusfonderna som är föremål för icke slutförda omsättningskrav;

2.3.4 referens till ”Alla fonder” innebär både insättningsfonder och bonusfonder; och

2.3.5 hänvisning till ”Vinster” innebär alla vinster från omsättningar med pengar som du har satt in på ditt spelarkonto och vinster från alla bonusar som inte är föremål för omsättningskrav eller i den mån omsättningskraven är uppfyllda.

 1. ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

3.1 Vi kanske måste ändra villkoren av olika skäl, inklusive men inte begränsat till kommersiella skäl eller för att följa nya lagar och förordningar. De mest aktuella villkoren är de som finns tillgängliga på webbplatsen och datumet då de trädde i kraft anges längst upp i dessa villkor.

3.2 Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar av dessa villkor innan de träder i kraft. Vi kommer att meddela dig om alla väsentliga ändringar eller andra ändringar i villkoren via e-post eller genom att publicera ett meddelande på webbplatsen. Innan några väsentliga ändringar träder i kraft kommer du att bli ombedd att bekräfta att du har läst och accepterat de nya villkoren. Om du inte gör detta kan du göra uttag på dina fonder och avsluta ditt konto.

 1. DITT KONTO

4.1 För att satsa pengar eller spela via webbplatsen måste du öppna ett konto på webbplatsen (”Ditt spelarkonto”). Vi kan begränsa registreringar till endast de personer som kan verifiera sitt konto med BankID eller någon annan liknande form av elektronisk verifiering. Du godkänner att vi tar emot dina personuppgifter från ett sådant tredjepartssystem och­, med basis av den informationen, att skapa ditt spelarkonto.

4.2 Av olika juridiska eller kommersiella skäl tillåter vår svenska licens endast att registrera spelare som är bosatta i Sverige. Om du är bosatt i något annat land gäller andra villkor för dig.

4.3 Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du är bosatt i Sverige.

4.4 En spelare måste registrera sig personligen genom att följa anvisningarna på skärmen.

4.5 När du öppnar ditt spelarkonto blir du ombedd att tillhandahålla oss dina personuppgifter, till exempel ditt namn, personnummer eller motsvarande, födelsedatum och lämpliga kontaktuppgifter, inklusive adress, telefonnummer och e-postadress (”Dina kontaktuppgifter”). Endast fysiska personer med fast adress i eller som vanligen bor i Sverige kan registrera sig. En spelare som sätter in pengar eller spelar hos oss genom att logga in med BankID låter oss samla in nödvändig identifieringsinformation via BankID och andra verifikationskällor från tredje part och skapa ett spelarkonto på hans eller hennes vägnar.

4.6 Du bekräftar härmed och accepterar att du kan vinna och förlora pengar genom att använda tjänsterna på webbplatsen.

4.7 Alla spelare måste öppna ett konto i SEK.

4.8 Ditt spelarkonto måste registreras i ditt eget juridiska namn. Du får bara öppna ett konto på den här webbplatsen och i relation till det här varumärket. Alla andra konton som du öppnar senare på denna webbplats eller på annat sätt i samband med detta varumärke ska betraktas som ”Duplikatkonton”. Alla duplikatkonton kan omedelbart avslutas av oss och:

4.8.1 Eventuella bonusfonder kommer att konfiskeras och förverkas av dig och eventuella återstående insättningsfonder (minus eventuella vinster) returneras till dig på förfrågan (minus eventuella rimliga avgifter) enligt dessa villkor och eventuella lagar eller förpliktelser som vi måste följa;

4.8.2 Eventuella vinster eller bonusar som du har vunnit eller ackumulerat eller (i relation till utestående (obetalda) satsningar) kan vinna eller ackumulera och som har eller kan krediteras ditt spelarkonto och/eller tas ut av dig från ditt spelarkonto under den period som duplikatkontot var aktivt förverkas av dig och kan dras av från ditt spelarkonto eller återkrävas av oss, och du kommer att på begäran återbetala eventuella sådana medel till oss som har tagits ut från duplikatkontot.

4.9 Du måste hålla ditt spelarkonto uppdaterat och hålla dina uppgifter aktuella. Om du vill avsluta ditt spelarkonto måste du skicka en begäran om detta till hey@dreamz.com. När kontot avslutas kommer eventuella bonusfonder att annulleras och eventuella insättningsfonder på mindre än 3 euro kommer att disponeras och användas till att betala spelvälgörenhetsevenemang och liknande.

4.10 Du kan öppna ett stängt konto igen genom att kontakta kundsupport under lagringsperioden för uppgifter, vilket meddelas i sekretesspolicyn.

4.11 Vi är skyldiga enligt bestämmelserna från Spelinspektionen att informera kunderna om hur vi håller pengar på kontot för dig och i vilken omfattning som medlen är skyddade vid insolvens.

Vi håller dina medel på ett konto som är separerat från andra konton med företagets medel. Detta innebär att vi har vidtagit åtgärder för att skydda kundernas fonder i det osannolika fallet av insolvens. Det finns emellertid inga absoluta garantier att alla medel kommer att återbetalas i händelse av insolvens.

4.12 Med förbehåll för att vi först erhåller specifikt och uttagbart samtycke från dig kan vi hålla dig informerad om förändringar på webbplatsen och om nya tjänster och kampanjer, via e-post, telefon och SMS. Användaren kan när som helst avstå från att ta emot sådan kommunikation genom att skicka ett e-postmeddelande till hey@dreamz.com eller välja ”Mitt konto” - ”Mina uppgifter”. Du bekräftar att om du inte ger oss kontaktuppgifter kommer vi inte att kunna hålla dig informerad via e-post, telefon eller SMS och den enda informationen som finns tillgänglig kommer att vara via själva webbplatsen.

 1. VERIFIKATION AV DIN ÅLDER OCH DIN IDENTITET

5.1 Du bekräftar att:

5.1.1 Du är minst 18 år eller äldre enligt vad som krävs enligt de lagar som gäller för dig (”Myndig”). När du öppnar ett konto måste du bekräfta att du är myndig;

5.1.2 De uppgifter som lämnas när du öppnar ditt spelarkonto är korrekta;

5.1.3 Du är rättmätig ägare till pengarna på ditt spelarkonto;

5.1.4 Det BankID som användes för att registrera och/eller verifiera ditt konto tillhör dig;

5.1.5 Du är för närvarande inte bosatt eller sätter in pengar i en högriskjurisdiktion enligt FATF-klassificeringen; och

5.1.6 Pengarna kommer inte från någon olaglig verksamhet.

5.2 Företaget följer svenska, maltesiska och europeiska lagar, föreskrifter och riktlinjer för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänkta transaktioner ska undersökas av företaget och vid behov kommer en rapport om misstänkta transaktioner att göras av behöriga maltesiska eller svenska myndigheter (eller andra behöriga myndigheter) (”Myndigheterna”) utan föregående meddelande eller ytterligare hänvisning till dig. I händelse av misstänkta transaktioner kan företaget dessutom upphäva, blockera eller stänga kontot/kontona för den/de relevanta spelaren/spelarna och hålla inne alla medel på relevanta spelarkonton som kan krävas enligt lagen och/eller av behöriga myndigheter.

5.3 Vi kan kontrollera alla transaktioner som gjorts av spelare på vår webbplats för att förhindra penningtvätt och all annan olaglig verksamhet.

5.4 Genom att godkänna villkoren godkänner du att vi gör sådana kontroller som vi kan kräva själva eller som kan krävas av tredje part (inklusive tillsynsmyndigheter och myndigheter) för att bekräfta din ålder, identitet och kontaktuppgifter för att förhindra penningtvätt (”Kontroller”).

5.5 Vi förbehåller oss rätten att försena eller hålla inne alla betalningar till/från ditt spelarkonto (inklusive insättningsfonder) tills vi anser att din identitet, ålder och bostadsadress har verifierats korrekt.

5.6 Vi är skyldiga att göra en lämplig kontroll av din identitet och ålder. Innan vi har identifierat de uppgifter som du har lämnat till oss förbehåller vi oss rätten att bland annat tillhandahålla ett tillfälligt eller begränsat konto till dig och försena eller hålla tillbaka betalningen till dig av alla eller några av dina medel för att följa våra lagliga och förpliktelser inklusive våra skyldigheter mot penningtvätt och bedrägeribekämpning.

5.7 Vi kan använda tredje parts leverantörer till att göra kontroller på våra vägnar. Genom att godkänna dessa villkor ger du oss behörighet att lämna dina personuppgifter till sådana tredje parter, som kommer att föra ett register över de uppgifter vi tillhandahåller dem.

5.8 Under vissa omständigheter kan vi behöva kontakta dig och be dig lämna ytterligare uppgifter till oss för att slutföra kontrollerna. För att slutföra våra kontroller kan vi fråga dig om:

5.8.1 Pass, nationellt identitetskort eller körkort tillsammans med den senaste räkningen för allmännyttiga tjänster (t.ex. gas, el, kommunalskatt, utdrag från bank eller hypoteksinstitut) som är mindre än tre månader gammal;

5.8.2 Bevis på ägande av betalningsmetod - beroende på vilken insättningsmetod som används kan detta innefatta en kopia av det använda kreditkortet, skärmdump på e-plånboken eller ett nytt bankutdrag;

5.8.3 Alla andra dokument som vi anser nödvändiga för att slutföra våra kontroller.

5.9 Under vissa omständigheter kan vi också behöva be dig att lämna uppgifter i relation till din källa till inkomst och förmögenhet. Detta inkluderar att tillhandahålla en förmögenhetsdeklaration och eventuella ytterligare dokument relaterade till den deklarerade källan till förmögenhet, inklusive men inte begränsat till, bankutdrag och utbetalningskvitto. Vi behåller rätten att spärra ditt spelarkonto och avbryta eventuella ytterligare insättningar och/eller uttag om du inte tillhandahåller oss med de uppgifter och den dokumentation som begärs.

5.10 Om vi inte kan bekräfta att du är myndig kan vi upphäva ditt spelarkonto. Om det bevisas att du inte är myndig vid den tidpunkten då du spelat några spel eller utfört några speltransaktioner kommer:

5.10.1 Ditt spelarkonto att avslutas och eventuella återstående (outnyttjade) insättningsfonder betalas tillbaka till dig;

5.10.2 Eventuella vinster och/eller bonusfonder som du har ackumulerat under en sådan tid att konfiskeras och förverkas av dig och du kommer att återbetala sådana fonder till oss som har tagits ut från ditt spelarkonto;

5.10.3 Eventuella vinster på ditt spelarkonto att förverkas.

När spelaren registrerar sig kommer vi att kontrollera om spelaren är självutesluten och om spelaren har gjort detta kommer vi att avvisa spelarens registrering. En kontroll av denna typ ska också göras varje gång som en spelare loggar in på webbplatsen. Om kontrollen avslöjar att spelaren är självutesluten, kommer vi att neka spelarens åtkomst till spel. Om vi får kännedom om att en spelare som är självutesluten har fått åtkomst till webbplatsen genom att tillhandahålla falska uppgifter kommer vi att blockera kontot, återbetala outnyttjade insättningsfonder men vi kommer inte att återbetala några förlorade insättningsfonder eller spenderade vinster på webbplatsen.

 1. INAKTIVITET OCH BORTTAGNING AV SPELARKONTO

6.1

Om ett spelarkonto förblir inaktivt (dvs. om ingen inloggning sker via webbplatsen) under mer än 12 månader har vi rätt att debitera en månatlig avgift på 5 euro med start den 13:e inaktiva månaden. Efter 12 månader av oavbruten inaktivitet kommer vi att skicka en påminnelse till dig via e-post till den e-postadress som har sparats på ditt spelarkonto. Efter mottagandet av detta påminnelsemeddelande måste du logga in på spelarkontot och ta ut medel inom 30 dagar. Om ingen inloggning har registrerats inom denna 30-dagarsperiod, kommer insatta medel till ett värde av 5 euro, eller i frånvaro av insatta medel, bonusmedel att dras bort från saldot. Om saldot är mindre än 5 euro kommer hela beloppet att dras av. Från den 12:e inaktivitetsmånaden kommer en månadsavgift på 5 euro att tas ut och dras av från krediterna av riktiga pengar respektive bonuspengar på spelarens konto i enlighet därmed. Under förutsättning att kontot är inaktivt på grund av en bestämd självuteslutningsperiod ska inaktivitetsavgifter inte debiteras under den perioden och återupptas 30 dagar efter utgången av den bestämda självuteslutningsperioden.

6.2 Om ditt spelarkonto är inaktivt under en total period på 30 månader kommer vi att avsluta ditt spelarkonto. Eventuella återstående medel kommer att hållas av oss för din räkning under en period på fem (5) år.

6.3 När det gäller kontoavslut som begärs av dig måste du se till att du har tagit ut insättningsfondernas saldo på ditt konto innan du gör din förfrågan. Om du har ett saldo som är lika med eller mindre än 3 euro eller motsvarande valuta, kommer vi att dra av det automatiskt från ditt konto och avsluta kontot. Eventuella återstående bonusfonder kommer att annulleras när kontot avslutas.

 1. ANVÄNDARNAMN, LÖSENORD, OCH KUNDUPPGIFTER

7.1 När du har öppnat ditt spelarkonto får du inte avslöja ditt användarnamn eller lösenord till någon annan (varken avsiktligt eller oavsiktligt). Om du har förlorat eller glömt dina spelarkontouppgifter kan du återfå ditt lösenord genom att klicka på länken ”Har du glömt lösenordet?” under inloggningsportalen.

7.2 Spelare som loggar in med BankID eller liknande verifieringssystem med e-legitimation kan använda BankID för att logga in på webbplatsen. Spelare ska förvara uppgifter om deras BankID eller andra verifieringssystem med e-legitimation på ett säkert sätt och är ensamma ansvariga för dessa uppgifters säkerhet.

7.3 Vi kommer inte att hållas ansvariga för obehörig användning av ditt spelarkonto av någon anledning som inte direkt kan tillskrivas oss. Du är ensam ansvarig för användningen av ditt spelarkonto samt för säkerheten för behörighetsuppgifterna till ditt spelarkonto.

 1. INSÄTTNINGAR PÅ DITT SPELARKONTO

8.1 Om du vill delta i vadslagning eller spel på webbplatsen måste du sätta in pengar på ditt spelarkonto som du då kan använda för att satsa pengar eller spela spel. En summa pengar som en spelare sätter in på ett spelarkonto krediteras kontot där vi har fått pengarna. Vinster ska krediteras så snart som möjligt med hänsyn till säkerhetskraven för den aktuella transaktionen.

8.2 Insättningar sker genom överföring av pengar till företagets konto genom de betalningsmetoder som anges på webbplatsen. De betalningsmetoder som för närvarande är tillgängliga är betalkort, kreditkort, e-plånboksbetalningar, förbetalda kort, direktbank, snabböverföringar och banköverföringar. Företaget förbehåller sig rätten att ändra de godtagna betalningsmetoderna efter eget gottfinnande. Företaget förbehåller sig vidare rätten att godta vissa betalningsmetoder endast under förutsättning av att vissa villkor uppfylls. Företaget garanterar inte att alla betalningsmetoder alltid är tillgängliga. För att verifiera vilka betalnings- och uttagsmetoder som för närvarande finns tillgängliga och de lägsta insättningsbeloppet och gällande transaktionsavgifter, besök fliken Insättning på webbplatsens startsida. Som vägledning hittar du nedan en riktlinje för transaktionstid för varje betalningsmetod:

E-plånböcker (t.ex. Skrill, Neteller, ecoPayz etc): Omedelbart

Förbetalt kort (till exempel paysafecard): Omedelbart

Banköverföring: Mellan 2 – 5 arbetsdagar

Kreditkort: Omedelbart

8.3 Vi accepterar inte kontanter eller checkar som skickas till oss.

8.4 Genom att sätta in pengar accepterar du att inte göra några ångerköp, återföringar eller på annat sätt avbryta eventuella insättningar till ditt spelarkonto och du accepterar att återbetala och kompensera oss för eventuella rimliga kostnader som uppstår för oss i samband med eventuellt ångerköp, återföring eller annullering av eventuella insättningar.

8.5 Företaget kan vid första möjligheten att spela kreditera ditt spelarkonto med så kallade bonuspengar (vilket kommer att utgöra en del av eventuella bonusfonder på ditt konto) och som kan vara föremål för omsättningskrav.  Innan du accepterar bonusfonder (eller spelar med bonusfonder som betraktas som ett tyst godkännande) måste du läsa och godkänna de villkor som gäller för att bonuspengar eller kampanjer ska beviljas. Du har minst 60 dagar på dig att uppfylla eventuella villkor som kan relateras till utbetalning av en bonus och om alla omsättningskrav är uppfyllda, kommer eventuella återstående vinster efter att sådana krav är uppfyllda att vara uttagbara.

8.6 Eventuella bonusfonder visas separat från eventuella insättningsfonder på ditt spelarkonto. Bonusfonder kan bara tas ut när de har omvandlats till verkliga vinster som ingår i dina insättningsfonder. Om ditt spelarkonto innehåller både insättningsfonder och bonusfonder ska pengarna användas för satsning i följande ordning:

1/ För det första kommer de insättningsfonder som krävs för att utlösa bonusen att dras av från dina insättningsfonder (om de är tillgängliga) (dvs. om du måste sätta in 100 euro (eller annan valuta eller värde) för att kunna hämta en bonus och det finns minst 100 euro i dina insättningsfonder, så kommer de 100 euro att dras från dina insättningsfonder först). Insättningsfonderna som dragits av kommer att vara den första som används i en satsning.   Om det inte finns något krav på att du ska sätta in dina egna medel för att utlösa bonusen eller om inget sådant bonusarrangemang gäller ska 2/ och 3/ nedan gälla;

2/ För det andra kommer alla tillgängliga bonusfonder att användas; och

3/ För det tredje kommer eventuella återstående insättningsfonder att användas.

Specifika bonus- och kampanjvillkor kommer att publiceras på webbplatsen i samband med lanseringen av någon bonus eller kampanj. Om du begär att ta ut alla eller några av de insättningsfonder som används för att aktivera en kampanj eller en bonus innan du uppfyller några av de villkor som gäller för eventuella bonusfonder (inklusive men inte begränsat till eventuella omsättningskrav) eller på annat sätt medan en kampanj eller bonus är aktiv eller väntar på ditt spelarkonto, kommer du att förlora eventuella bonusfonder på ditt spelarkonto i relation till den relevanta kampanjen eller bonusen i sin helhet. Eventuella insättningsfonder som du har deponerat som inte är relaterade till någon bonus (dvs som inte krävdes för att kunna göra anspråk på bonusfonder eller att delta i någon kampanj) är fria att tas ut när som helst och kommer inte att resultera i förverkande av eventuella bonusfonder.  

8.7 Ditt spelarkonto är inte ett bankkonto och är därför inte försäkrat, garanterat, sponsrat eller på något annat sätt skyddat av något bankförsäkringssystem. Dessutom kan inga pengar som är insatta hos oss på ditt spelarkonto få någon ränta.

8.8 När det gäller insättningar av pengar på ditt spelarkonto ska du endast använda sådana betalkort och kreditkort och andra betalningsmetoder som är giltiga och som lagligen tillhör dig.

8.9 Insättningar på ditt spelarkonto kan göras i SEK. Om du sätter in pengar med ett konto hos en bank eller en betaltjänstleverantör som är i en annan valuta än den som är kopplad till ditt spelarkonto ska du vara medveten om att du kan få betala omräkningsavgifter från din bank eller betaltjänstleverantör. Vi tillhandahåller inte någon funktion för valutaomräkning och om du har en dispyt om valutaomräkningskurs kontaktar du din bank eller betalningsleverantör.

8.10 Du skall bara använda betalningsmetoder/kort som ägs och tillhör dig.

 1. UTTAG FRÅN DITT KONTO

9.1 Du kan när som helst ta ut alla eller en del av dina insättningsfonder och vi kommer alltid att sträva efter att godkänna ditt uttag inom fem (5) dagar från förfrågan, förutsatt att:

9.1.1 Alla betalningar som gjorts till ditt spelarkonto har bekräftats som godkända och ingen har återbetalts, återförts eller annullerats på annat sätt;

9.1.2 Alla kontroller som avses i punkt 5 ovan har slutförts;

9.1.3 Om du skulle begära att ta ut insättningsfonder utan att först satsa dem minst en gång, kommer en sådan begäran att granskas och behandlingen av uttaget kommer att försenas tills vi är övertygade om att uttaget inte utgör någon rättslig eller regleringsmässig risk för oss.

9.1.4 Vi är inte på något annat sätt skyldiga att försena eller hålla tillbaka betalningen till dig av alla eller några av dina insättningsfonder för att uppfylla våra rättsliga eller regleringsmässiga krav och vi väntar inte på någon dokumentation från dig i enlighet med kontrollerna.

9.1.5 Uttaget överstiger det lägsta uttagsbeloppet. Hänvisa till din valda betalningsmetod i sektionen ”Kassa” på webbplatsen.

9.2 Vi kommer att försöka tillgodose din begäran om betalningsmetod och valuta för ditt uttag. Detta kan emellertid inte garanteras. Om vi inte kommer överens om annat kommer (enligt vårt eget gottfinnande) alla uttag endast att överföras till samma konto från vilket de medel som betalats in på spelarens konto har sitt ursprung. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift som motsvarar våra egna rimliga kostnader (inklusive insättningskostnaden) för uttag av medel som inte har satsats.

9.3 En spelare får inte ta ut några bonusfonder annat än i enlighet med de villkor som gäller för relevanta bonusfonder.

9.4 Du är ansvarig för att rapportera dina vinster och förluster till din lokala skattemyndighet eller andra myndigheter.

9.5 Uttagstider är beroende av kundens verifieringsstatus.  Som en del av våra licensvillkor måste vi samla in dokumentation om kundens identitet, adressbevis, ägarbevis för betalningsmetoder, bevis på medlens källa och/eller bevis på välståndskälla under vissa omständigheter, vilket kan påverka godkännandetiderna för uttagshantering.  När en uttag har godkänts kan kunderna räkna med att få medlen inom följande vägledande tidsramar;

 • Uttag med Visa och MasterCard: 1-3 bankdagar
 • Uttag med banköverföring: 1-3 bankdagar
 • Uttag med e-plånbok: Samma dag

9.6 Om ditt spelarkonto har varit vilande, stängt, blockerat eller uteslutet av någon annan anledning än för att uppfylla våra för klientverifieringsåtgärder under en viss tid kan du kontakta vårt supportteam för att begära att återföra eventuella insättningsfonder som fortfarande kan finnas på ditt spelarkonto. Vårt supportteam kommer att undersöka en sådan begäran och vi kommer att kontakta dig (med förbehåll för våra lagar och förpliktelser) med information om hur insättningsfonderna överförs till dig. Du måste svara på ett antal säkerhetsfrågor så att vi ska kunna verifiera att du är den juridiska ägaren till ditt spelarkonto. Om det råder en tvist över ditt spelarkonto eller de medel som finns på det kommer vi att hantera tvisten enligt vår policy för klagomål och tvister;

9.7 När det gäller uttag av pengar från ditt spelarkonto ska du endast använda sådana betalkort och kreditkort och andra betalningsmetoder som är giltiga och som lagligen tillhör dig.

9.8 Uttag från ditt spelarkonto kan göras till ditt eget bankkonto och andra betalningskonton.  Om du tar ut pengar med ett konto hos en bank eller en betaltjänstleverantör som är i en annan valuta än den som är kopplad till ditt spelarkonto, måste du vara medveten om att du kan få betala omräkningsavgifter från din bank eller betaltjänstleverantör. Vi tillhandahåller inte någon funktion för valutaomräkning och om du har en dispyt om valutaomräkningskurs kontaktar du din bank eller betalningsleverantör.

 1. SATSA PENGAR ELLER SPELA

10.1 Det är ditt ansvar att se till att detaljerna i alla transaktioner du ingår är korrekta. Även om företaget strävar efter att säkerställa att uppgifterna på webbplatsen är korrekta, tar företaget inget ansvar för eventuella fel eller om det finns föråldrade, felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

10.2 Vi förbehåller oss rätten att när som helst efter eget gottfinnande vägra hela eller delar av varje satsning - eller satsningstransaktion som begärs av dig. Vi godkänner inte någon satsnings- eller omsättningstransaktion från dig tills beloppet som motsvarar insatsen dras av från relevant saldo på ditt spelarkonto.

10.3 När din satsning eller omsättning är godkänd kan du inte annullera insatsen eller omsättningen utan vårt skriftliga samtycke.

 1. MASKOPI, FUSK, BEDRÄGERI OCH KRIMINELL AKTIVITET

11.1 Följande aktiviteter är inte tillåtna och utgör ett väsentligt brott mot dessa villkor:

11.1.1 Maskopi med tredje parter;

11.1.2 Använda otillbörliga fördelar eller inflytande (allmänt känt som fusk), inklusive utnyttjande av fel, kryphål eller fel i vår programvara, användning av automatiserade spelare (ibland kallade ”Robotar”);

11.1.3 Att bedriva bedrägliga eller olagliga aktiviteter, inklusive men inte begränsat till användning av stulet, klonat eller på annat sätt otillåtet kredit- eller betalkort, som en fondkälla;

11.1.4 Att delta i kriminella aktiviteter inklusive, men inte begränsat till, penningtvätt;

11.1.5 Överföra av medel från ett spelarkonto till ett annat; och/eller

11.1.6 Utöva kontobedrägeri, användning av duplikatkonton, manipulering av vår programvara eller webbplats, utnyttjande av kryphål eller andra tekniska missbruk eller annat beteende som innebär avsiktlig fusk.

11.2 Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra sådana aktiviteter; upptäcka dem och se till att relevanta spelare hanteras på lämpligt sätt. Vi kan anmäla kännedom eller misstanke om ett brott till behöriga myndigheter, vi kan upphäva eller avsluta ditt spelarkonto, konfiskera dina vinster och eventuella bonusfonder (som ska förverkas av dig) och i vissa fall, i enlighet med våra lagar och rättsliga skyldigheter, blockera åtkomsten till alla fonder tills vi får anvisningar från myndigheterna om hur vi går vidare. Vi kommer inte att vara ansvariga för förlust eller skada som du eller någon annan spelare kan förorsaka till följd av något av de beteenden som beskrivs i punkt 11.1 ovan och vi kommer att vidta alla åtgärder i samband med detta till vårt eget gottfinnande.

11.3 Om du misstänker att en person är i maskopi, fuskar eller bedriver bedrägerier, rapportera detta till oss via e-post till hey@dreamz.com.

11.4 Vi förbehåller oss rätten att informera relevanta myndigheter, andra onlinespel- eller speloperatörer, andra onlinetjänstleverantörer och banker, kreditkortsföretag, elektroniska betalningsleverantörer eller andra finansiella institutioner om din identitet och eventuell misstänkt olaglig, bedräglig eller otillbörlig verksamhet, och du samtycker till att samarbeta helt med oss för att undersöka sådan verksamhet.

 1. ANDRA FÖRBJUDNA AKTIVITETER

12.1 Du ska inte använda webbplatsen för något syfte som anses vara ärekränkande, missbrukande, obscent, rasistiskt, sexistiskt, diskriminerande eller stötande. Du får inte använda något missbrukande eller aggressivt språk eller bilder; svära, hota, trakassera eller förolämpa någon annan person, inklusive andra användare, eller uppträda på ett sådant sätt mot företagets anställda som används för att tillhandahålla webbplatsen eller kundtjänst.

12.2 Du ska inte fördärva webbplatsen, översvämma webbplatsen med information för att orsaka att webbplatsen inte fungerar, eller använda funktioner som kan påverka webbplatsens funktion på något sätt, till exempel (men inte begränsat till) att släppa eller sprida virus, maskar, logiska bomber eller liknande. Det är strängt förbjudet att göra flera inlämningar eller skicka skräppost. Du får inte störa eller manipulera, ta bort eller på annat sätt ändra någon information i någon form som ingår på webbplatsen.

12.3 Du ska endast använda webbplatsen för personlig underhållning och får inte heller reproducera webbplatsen eller någon del av den i någon form utan vårt uttryckliga samtycke.

12.4 Du får inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen, servrarna som webbplatsen lagras på eller någon server, dator eller databas som är ansluten till webbplatsen. Du får inte attackera webbplatsen via ett överbelastningsangrepp eller liknande. Vi kommer att rapportera eventuella överträdelser av denna bestämmelse till behöriga brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet till dem. I händelse av en sådan överträdelse upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart.

12.5 Vi kommer inte vara ansvariga för förlust eller skada som orsakas av ett distribuerat överbelastningsangrepp, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dataprogram, data eller annat proprietärt material på grund av din användning av webbplatsen eller till din hämtning av material som publiceras på en sådan webbplats, eller på någon webbplats som är kopplad till webbplatsen.

12.6 Det är förbjudet att sälja, överföra och/eller skaffa konton från andra spelare.

13 AVSLUT OCH UPPSÄGNING

13.1 Av säkerhetsskäl är det företagets policy att om ingen inloggning har registrerats på ditt spelarkonto inom trettio månader (ett ”inaktivt konto”), med förbehåll för punkterna 6.1, 6.2, 6.3 och 6.5 ska vi överlåta återstående saldo på det kontot till dig och avsluta ditt spelarkonto. Om du inte kan lokaliseras kommer eventuella återstående insättningsfonder på det kontot att betalas till ett interimskonto där medlen kommer att hållas under en period av fem (år). Efter det att femårsperioden (år) har löpt ut kommer företaget att disponera medlen och använda dessa medel för ansvarsfullt spelande.

13.2 Ditt inaktiva konto (30 månader utan registrering av inloggning) kommer att avslutas med skriftligt meddelande (eller underrättelsemeddelande) via dina kontaktuppgifter.

13.3 Vid en sådan uppsägning av oss, förutom när sådant avslut och uppsägning görs enligt punkt 11 (maskopi, fusk, bedrägeri och brottslig aktivitet) eller punkt 18 (överträdelse av användarvillkoren) i dessa villkor kommer vi efter mottagande av en begäran från dig att återbetala eventuella insättningsfonder och vinster till ditt spelarkonto. Under förutsättning att om beloppet av insättningsfonder är mindre än 3 euro, kommer dessa medel att avsättas och användas för att finansiera en välgörenhetsorganisation för ansvarsfullt spelande eller till något annat projekt.

13.4 Företaget kan vägra att öppna ett konto eller kan välja att avsluta ett spelarkonto som redan har öppnats efter eget gottfinnande. Trots detta kommer alla avtalsförpliktelser som redan åtagits eller ingåtts att hedras med förbehåll för dessa villkor.

13.5 När ett spelarkonto är avslutat kommer vi att betala kontosaldot till spelaren.

13.6 En utbetalning till en spelare ska ske senast 5 arbetsdagar efter det att spelarkontot har stängts. Vi betalar emellertid bara tillbaka eventuella insättningsfonder till dig om du har uteslutits från spel på grund av misskötelse eller om du inte svarade på en begäran från oss att tillhandahålla dokumentation som verifierar uppgifterna du lämnat när du registrerade dig.

13.7 Om ditt spelarkonto avslutas av oss kommer du att få ett skriftligt meddelande om beslutet och orsakerna till det.

 

 1. ÄNDRING AV WEBBPLATSEN

14.1 Vi kan, efter eget gottfinnande, när som helst lägga till eller ta bort, ändra eller modifiera några av de produkter som erbjuds via webbplatsen.

 1. IT-FEL ELLER AVBRYTNING

15.1 Om oväntade systembrister eller fel uppstår i programvaran eller hårdvaran som vi använder för att tillhandahålla webbplatsen, vidtar vi omedelbart åtgärder för att åtgärda problemet.

15.2 Vi accepterar inte något ansvar för IT-fel som orsakas av din utrustning som används för att komma åt webbplatsen eller fel som är relaterade till din internetleverantör.

15.3 Om ett spel eller en satsning avbryts, t.ex. för att du oavsiktligt har kopplats från din utrustning, eller om vårt spelsystem oväntat stängs av får du möjlighet att avsluta spelet, om inget annat anges i de specifika reglerna för spel eller vadslagning. Om spelet inte är avslutat inom 90 dagar kommer det att avbrytas. Avbrutna spel eller andra fel och brister kommer aldrig att påverka ditt konto eller spelsaldot.

 

 1. FEL ELLER FÖRSUMMELSE

16.1 Det kan uppstå ett antal omständigheter när en satsning eller omsättning godkänns, eller när en felaktig betalning görs av oss.

16.2 Varken vi (inklusive våra styrelseledamöter, anställda, samarbetspartners eller agenter) eller våra samarbetspartners eller leverantörer är ansvariga för förlust inklusive (utan begränsning) förlust av eventuella bonusfonder eller vinster som beror på eventuella fel av oss eller fel av dig. Du förlorar eventuella bonusfonder eller vinster som härrör från något sådant fel. I en sådan situation återbetalas insatsen eller omsättningen till ditt spelarkonto.

 1. UTESLUTNING AV VÅRT ANSVAR

17.1 Din åtkomst till och användning av de produkter som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk.

17.2 Vi tillhandahåller webbplatsen i rimligt skick och väsentligen enligt beskrivningen i villkoren. Vi gör inga andra löften eller garantier på webbplatsen eller produkterna som erbjuds via webbplatsen och utesluter härmed (i den mån det är tillåtet enligt lag) alla underförstådda garantier för detsamma.

17.3 Vi har inga avtalsenliga skyldigheter till dig eller skadeståndsskyldigheter (inklusive försumlighet) eller något annat för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till förlust av data, vinster, intäkter, affärer, möjligheter, goodwill, rykte eller verksamhetsavbrott eller för eventuella förluster i förhållande till din användning av webbplatsen.

 1. ÖVERTRÄDELSE AV VILLKOREN

18.1 Du ska kompensera oss helt för eventuella anspråk, skulder, kostnader, utgifter (inklusive juridiska avgifter) och eventuella andra avgifter som kan uppstå som ett resultat av din överträdelse mot någon av villkoren.

18.2 Om du gör ett väsentligt brott mot villkoren förbehåller vi oss rätten men är inte skyldiga att:

18.2.1 Meddela dig (via dina kontaktuppgifter) att du bryter mot villkoren och kräva att du upphör med denna handling eller brist på handling;

18.2.2 Upphäva ditt spelarkonto så att du inte kan satsa pengar eller spela spel på webbplatsen;

18.2.3 Avsluta ditt spelarkonto med eller utan föregående meddelande från oss;

18.2.4 Beslagta och du förverkar från ditt spelarkonto eller (om tillämpligt) eventuella bonusfonder och vinster; och

18.2.5 Inom fem (5) arbetsdagar återbetalar du eventuella insättningsfonder (minus eventuella vinster) till kontot som de sattes in på, minus eventuella rimliga avgifter och med förbehåll för dessa villkor och eventuella lagar och förpliktelser som vi måste följa.

18.3 Alla överträdelser av klausuler 4.3, 4.5, 4.8, 11, 12 och 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7 och 32.2 anses vara väsentliga brott.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

19.1 All webbdesign, text, grafik, musik, ljud, fotografier, videor, urval och arrangemang av dessa, programkompileringar, underliggande källkod, programvara och allt annat material som finns på webbplatsen är föremål för upphovsrätt och andra äganderätter som antingen ägs av oss eller som används under licens från tredje parts rättighetsinnehavare. I den utsträckning som material som finns på webbplatsen kan hämtas eller skrivas ut, kan sådant material hämtas till en enda persondator och hårddiskkopior får endast skrivas ut för egen personlig och icke-kommersiell användning.

19.2 Under inga omständigheter ska användningen av webbplatsen ge någon användare någon andel av immateriella rättigheter (till exempel upphovsrätt, sakkunskap eller varumärken) som ägs av oss eller av någon tredje part.

19.3 Inga rättigheter ges för att använda eller reproducera några handelsnamn, varumärken eller logotyper som visas på webbplatsen, med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet i enlighet med användarvillkoren.

 1. DINA PERSONUPPGIFTER

20.1 Vi är skyldiga enligt Allmänna uppgiftsskyddsförordningen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen samt eventuella kompletterande bestämmelser om dataskydd som införlivats i den svenska spellagens (2018:1138) sekundära lagstiftning som utfärdats i enlighet därmed för att uppfylla kravet på dataskydd för hur vi använder personuppgifter som samlats in från dig när du använder webbplatsen. Vi tar våra skyldigheter på allvar i relation till hur vi använder dina personuppgifter.

20.2 Hur vi hanterar din personliga information står i vår sekretesspolicy.

 1. ANVÄNDNING AV COOKIES PÅ WEBBPLATSEN

21.1 Webbplatsen använder ”cookies” för att hjälpa till med webbplatsens funktionalitet. En cookie är en liten textfil som hämtas till din dator när du kommer till webbplatsen och den låter oss känna igen när du kommer tillbaka till webbplatsen. Information att ta bort eller kontrollera cookies finns på www.aboutcookies.org.  Observera att genom att ta bort våra cookies eller inaktivera framtida cookies kanske du inte får åtkomst till vissa områden eller funktioner på webbplatsen.

21.2 Mer information om användningen av cookies finns i Cookiesmeddelanden.

 1. KLAGOMÅL OCH MEDDELANDEN

22.1 Om du vill göra ett klagomål angående webbplatsen bör ett första steg göras så snart som möjligt. Kontakta kundtjänst via LiveChat-funktionen på vår webbplats www.[Sätt in varumärke].com eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss via hey@dreamz.com.

22.2 Vi strävar efter att så snart som möjligt besvara ditt klagomål och försöka lösa ditt klagomål inom åtta veckor från det att vi mottar klagomålet. Beroende på klagomålets komplexitet kan vår undersökning ta längre tid än åtta veckor att lösa. Vi kommer säkerställa att vi besvarar dig inom åtta veckor från det datum vi mottar ditt klagomål med antingen ett slutgiltigt svar eller en uppdatering av ärendet som förklarar varför vi inte kan svara och när vi förväntar oss att ha en möjlighet att göra det.

22.3 En rådgivare loggar ditt samtal/meddelande, undersöker din förfrågan och svarar på det. Om din fråga inte har lösts i det här steget kan du eskalera klagomålet genom att skriftligen hänvisa ärendet till chefen för kundoperationer via hey@dreamz.com. Vi strävar efter att hålla dig informerad under hela processen. När vi har mottagit ditt klagomål skickar vi dig ett e-postmeddelande med bekräftelse att vi har tagit emot ditt klagomål, bekräftar uppgifterna om ditt klagomål och ger dig en kopia av detta förfarande. Svaret från chefen för kundoperationer representerar slutskedet av det interna klagomålsförfarandet.

22.4 Du godkänner att i händelse av en skillnad mellan resultatet som visas på din skärm och spelservern kommer resultatet som visas på spelservern att gälla och du bekräftar och godkänner att våra register kommer att gälla när det gäller att bestämma villkoren och omständigheterna för ditt deltagande i den relevanta spelaktiviteten online och resultaten av detta deltagande.

22.5 Om ditt klagomål inte löser sig genom vårt interna klagomålsförfarande inom åtta veckor från det att vi tog emot klagomålet kommer vi att skriva till dig. Du kan lämna in ett klagomål till Konsumentverket (www.konsumentverket.se), få oberoende rådgivning från Hallå konsument (www.hallakonsument.se eller kontakta Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) för en oberoende alternativ tvistlösning

22.6 - Klagomål kan endast göras med avseende på händelser som har ägt rum senast sex (6) månader från dagen för klagomålet.

22.7 Du kan också använda den europeiska plattformen för tvistlösning (ODR) för att göra ett klagomål som kommer att lösas av ett oberoende tvistlösningsorgan. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

 1. ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

23.1 Vi förbehåller oss rätten att överföra, tilldela, underlicensiera eller förbinda villkoren helt eller delvis till någon, förutsatt att en sådan uppgift sker på samma villkor eller villkor som inte är mindre fördelaktiga för dig.

 1. HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL

24.1 Vi kommer inte att vara ansvariga för något misslyckande att utföra eller försening i utförandet av några av våra skyldigheter enligt användarvillkoren som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll, inklusive, men utan begränsning, force majeure, krig, civila oroligheter, avbrott i offentliga kommunikationsnät eller -tjänster, arbetskonflikter eller samordnade överbelastningsattacker och liknande Internetattacker som har en negativ effekt (”Force Majeure”). Våra prestationer bedöms upphöra tillfälligt under den period som force majeure-händelsen pågår och vi kommer att ha uppskov för prestanda under den perioden. Vi kommer att använda våra rimliga ansträngningar för att avsluta force majeure-händelser eller för att hitta en lösning så att våra skyldigheter kan utföras trots force majeure-händelsen.

 1. DISPENSKLAUSUL

25.1 Om vi misslyckas med ett strikt utförandet av dina skyldigheter eller om vi inte utnyttjar någon av de rättigheter eller rättsmedel som vi har rätt till, ska detta inte utgöra ett upphävande av sådana rättigheter eller rättsmedel och ska inte befria avhjälpa dig från att uppfyller sådana skyldigheter.

25.2 Ett upphävande från oss av någon standard ska inte utgöra ett upphävande av eventuell senare försummelse. Inget undantag från oss av någon av bestämmelserna i villkoren ska vara verkningsfullt om det inte uttryckligen anges att det är ett undantag och meddelas dig skriftligen enligt ovan.

 1. AVSKILJBARHET

26.1 Om något av villkoren bestäms vara ogiltigt, olagligt eller otillåtet i någon utsträckning, kommer ett sådant villkor eller bestämmelse i den utsträckningen att avskiljas från de återstående villkoren och bestämmelserna som kommer att fortsätta att vara giltiga i den utsträckning som tillåts enligt lagen. I sådana fall ska den del som anses ogiltig eller inte verkställbar ändras på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar för att i möjligaste mån avspegla vår ursprungliga avsikt.

 1. LAG OCH JURISDIKTION

27.1 Användningsvillkoren ska regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar i svenska domstolar.

 1. ANSVARSFULLT SPEL OCH VADSLAGNING

28.1 Vi stöder ansvarsfullt spel och vadslagning. Vi vill att du ska tycka om din spelerfarenhet på vår webbplats, samtidigt som du är medveten om de sociala och ekonomiska problem som är förknippade med spelberoende.

28.2 Inställning av insättningsgränser - du måste ange insättningsgränser vid registrering av ett konto och du kan inte spela på webbplatsen om du inte har ställt in sådana insättningsgränser. Du kan tillgå det här alternativet via avsnittet Konto. Insättningsgränser ska anges per dag, vecka och månad.

Insättningsgränserna som beskrivs ovan kan ändras när som helst. En begäran om att sänka en gräns träder i kraft omedelbart. En begäran om att höja eller ta bort en gräns kommer först att träda i kraft efter 72 timmar, då spelaren inte kommer att kunna återställa de villkor som tidigare fanns på kontot. Gränserna gäller för alla varumärken som drivs av oss.

En spelare kan också ange en inloggningsperiod som ska begränsas. Om en spelare väljer att begränsa sin inloggningsperiod måste den även ange exakt varaktighet.

Om du vill tillämpa en spelgräns via kundtjänst kan du göra det genom att kontakta support@dreamz.com förklara varför. Tillämpningen av en spelgräns begärd via mail är inte omedelbar och kan ta upp till 48 timmar för oss att bekräfta. Vi har inte ansvar att återbetala förluster som skett mellan det att du begärde din spelgräns och när den bekräftats av oss. För att en spelgräns ska träda i kraft omedelbart ber vi dig sätta din spelgräns elektroniskt via hemsidan.

 

Kontakta support om du behöver mer information eller hjälp med denna funktion.

28.3 Självuteslutning - Om du behöver ta en paus från att spela på denna webbplats kan du göra detta genom att kontakta support (eller genom att begära självuteslutning eller en paus från webbplatsens sida för ansvarsfullt spel. Självuteslutning innebär att ditt spelarkonto kommer att stängas under den angivna perioden eller på obestämd tid. En självuteslutning från spel på obestämd tid får inte annulleras förrän efter 12 månader.  Företaget förbehåller sig rätten att vägra att ta bort en permanent självuteslutning.

Du kommer genom anmälan till Spelinspektionen självutesluta dig från alla spel som kräver registrering enligt punkt 5 ovan. Uteslutningen ska gälla alla innehavare av svenska licenser under en viss tid eller en obestämd tid. En självuteslutning från spel på obestämd tid får inte annulleras förrän efter 12 månader.

Vi ger dig också möjligheten att självutesluta dig under 24 timmar och kontot kommer att öppnas igen efter 24 timmar.

Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att du, om du har begärt självuteslutning från vår webbplats, inte kan öppna ett nytt konto hos oss eller på någon annan webbplats som drivs under licenser från MT SecureTrade Limited. Om du lyckas skapa ett nytt konto genom att tillhandahålla andra uppgifter än de som du tillhandahöll när du registrerade dig på ditt spelarkonto eller med hjälp av liknande medel, godkänner du att vi inte är ansvariga för eventuella förluster som uppkommer som ett resultat av att använda våra tjänster. Om vi får reda på att du har lyckats öppna ett nytt konto hos oss på detta sätt, förbehåller vi oss rätten att omedelbart avsluta det kontot och behålla eventuella vinster och bonusfonder.  I en sådan situation kommer vi (med förbehåll för dessa villkor och eventuella lagar och förpliktelser som vi är skyldiga att följa) att återbetala eventuella insättningsfonder till dig (minus eventuella vinster, uttag och eventuella rimliga avgifter) till det konto som de insatta medlen mottogs från.

Om du vill tillämpa en självavstängning via kundtjänst kan du göra det genom att kontakta support@dreamz.com och förklara varför. Tillämpningen av en avstängning begärd via email är inte omedelbar och kan ta upp till 48 timmar för oss att bekräfta. Vi har inte ansvar att återbetala förluster som sker under den perioden mellan det att du begärde din avstängning och när den bekräftats av oss. För att en självavstängning ska träda i kraft omedelbart ber vi dig tillämpa din avstängning elektroniskt via hemsidan.

28.4 Paus - Om du behöver ta en paus från spelandet använder du pausfunktionen på webbplatsen och väljer den period du vill pausas. Det här verktyget finns på sidan Konto. Om du av någon anledning inte kan sätta dessa gränser själv kontaktar du kundtjänst. I slutet av pausperioden kommer ditt spelarkonto aktiveras igen automatiskt.

28.5 Inställning av tidsgränser för sessionen - Du kan ange maximala tidsgränser för sessionen genom att kontakta vårt supportteam. När dessa gränser är inställda kommer du automatiskt att loggas ut och får inte fortsätta spela när du når den förinställda tidsgränsen i en spelsession.

28.6 Filtreringssystem - Filtreringslösningar gör det möjligt för dig (eller andra, t.ex. föräldrar eller andra vårdgivare) att reglera tillgången till internet eller vissa webbplatser, baserat på valda kriterier.  Dessa filtreringslösningar kan använda filter för att förhindra att barn och andra utsatta personer får åtkomst till bland annat spelwebbplatser. Om du delar din dator med vänner eller familj som inte är myndiga för att registrera sig eller spela på vår webbplats, eller som har begärt självuteslutning från spelwebbplatser eller som annars kan vara sårbara för spelberoende, överväga att använda sådana filtreringslösningar. Exempel omfattar:

http://www.netnanny.com/

http://www.contentwatch.com/

http://www.cyberpatrol.com/

28.7 Vi är engagerade i att stödja ansvarsfullt spelinitiativ och uppmuntrar dig att hitta information om ansvarsfullt spel på följande organisationers webbplatser: www.stodlinjen.se.  

28.9 Vi förbehåller oss rätten att proaktivt sätta finansiella gränser eller också att själv utesluta ditt spelarkonto när vi av skäl för ansvarsfullt spelande anser att det är lämpligt att göra detta och vi kan avvisa en begäran från dig att ta bort eller minska en sådan gräns.

28.10 Självtest - Vi uppmuntrar dig att utnyttja vårt onlineverktyg för självtest på webbplatsen för att du ska kunna utvärdera ditt spelbeteende. Onlineverktyget för självtest kan nås via vår sida Ansvarsfullt spel på webbplatsen.

 1. LÄNKAR

29.1 Om vi tillhandahåller hyperlänkar till andra webbplatser gör vi det endast för informationsändamål. Du använder sådana länkar på egen risk och vi tar inget ansvar för innehållet eller användningen av sådana webbplatser eller för informationen de innehåller.

 1. CHATTRUM (BLOGG)

30.1 Företaget ger sina kunder möjlighet att använda ett chattrum där de kan kommunicera med andra registrerade spelare och använda webbplatsen. Vi anger chattrumspolicyn och förbehåller oss rätten att ändra denna policy när som helst.  Vi meddelar dig om ändringar i villkoren i enlighet med punkt 3 i dessa villkor. Genom att använda detta chattrum förbinder du dig att följa dessa villkor.

30.2 Chattrummet är avsett för legitima synpunkter och konstruktiv diskussion. Vi förbehåller oss rätten att begränsa individernas förmåga att skicka kommentarer i ett chattrum som ställts in av oss. Vi godtar inte något ansvar som uppstår genom användning av sådana chattrum av dig eller andra spelare eller andra personer som är felaktiga, oriktig eller på annat sätt strider mot dessa villkor.

30.3 Alla användare av vårt chattrum accepterar att inte publicera någon kommentar som är:

30.3.1 Ärekränkande eller innehåller någon information som användaren inte har någon laglig rätt att publicera eller offentliggöra eller vars offentliggörande eller publicering annars är olaglig;

30.3.2 (Eller innehåller något som är) rasistiskt, vulgärt, hatfullt, obscent, orättvist, hotande, förolämpande eller stötande;

30.3.3 Avsett att imitera någon annan person eller företag;

30.3.4 Publiceras för reklamändamål;

30.3.5 Innehåller en länk till virus, skadad fil, keylogger eller annan skadlig kod eller material som kan skada datorn, data eller ekonomisk säkerhet för någon part;

30.3.6 En kommentar som syftar till att dra nytta av eller konspirera med eller mot andra spelare eller oss med hjälp av vår webbplats eller misstänkta eller kriminella aktiviteter;

30.3.7 En länk till några falska eller vilseledande uttalanden eller något uttalande som syftar till att orättvist manipulera en marknad, ett spel eller en händelse;

30.3.8 Ett försök att samla in eller lagra data om andra användare;

30.3.9 Felaktig användning av forumets funktioner;

30.3.10 Information som skyddas av någon form av immateriell äganderätt om registrerade eller oregistrerade eller några avtalsenliga, lagstadgade och rättvisa förpliktelser om förtroende.

Vi övervakar innehållet i chattrummet kommentarer i ett försök att förhindra några chattar som skulle bryta mot dessa villkor.  För att vi ska kunna övervaka chattrummen måste alla chattar vara på det primära språket i det aktuella forumet.

30.4 Våra forum är modererade och alla samtal loggas eller spelas in. Vi förbehåller oss rätten att vägra att skicka in några kommentarer och undersöka och anta bestämmelser som kan inkludera men inte är begränsade till att ett konto avslutas för användare som bryter mot dessa villkor. Vi förbehåller oss också rätten att avsluta eller ta bort alla chattrum utan förvarning och även rapportera eventuella misstänkta chattar eller kommentarer till behöriga myndigheter.

 1. TOLKNING

31.1 Den ursprungliga texten till villkoren är på engelska och en tolkning av dem kommer att baseras på den ursprungliga engelska texten. Om användarvillkoren eller eventuella dokument eller meddelanden som är relaterade till dem översätts till något annat språk, ska den mest gynnsamma versionen för spelaren gälla.

 

 

 

Vill du veta mer om vårt casino?

Skulle du ha några funderingar kring våra regler och villkor, som du kan läsa ovan, så är du varmt välkommen att kontakta oss. Vår kundsupport står till ditt förfogande dygn runt!

Utforska vårt casino

Vi hoppas verkligen du kommer trivas här hos oss på Dreamz. I vårt casino hittar du mängder (över 1300) av roliga och spännande casinospel, ett av det bredaste utbudet på hela den svenska marknaden. Och detta är bara början. Varje månad fylls vårt spelbibliotek på med nya spel från de populäraste spelleverantörerna.

Vi har också gjort det möjligt att spela våra casinospel gratis. Så är du nyfiken så är det fritt fram att testa de spel du tycker ser spännande ut.

Säkerhet & certifikat

Betalningsleverantörer

Denna hemsida drivs av MT SecureTrade Limited, ett företag inkorporerat under Maltas lagar med registreringsnummer C56545 och registrerad address @GIG Beach, Triq Id-Dragunara, STJ 3148, Malta. MT SecureTrade Limited är licenserad samt reglerad av Malta Gaming Authority under licensnummer MGA/CRP/257/2014: (Utfärdat 01/08/2018) och av Spelinspektionen under licensnummer 18Li7385.

Nationellt självuteslutningsregister

Spel om pengar kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt. På Dreamz måste du ha fyllt 18 år för att få öppna ett konto.

Om du vill komma i kontakt med oss kan du skicka ett email till hey@dreamz.com.

09:33