Integritets- och cookiepolicy

 

Denna policy tillsammans med de Allmänna regler och villkor som finns på webbplatsen anger grunden för hur vi behandlar de personuppgifter vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss.  Läs igenom följande noggrant för att förstå våra bevekelsegrunder och rutiner avseende dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. Genom att besöka vår webbplats godkänner du och samtycker till de rutiner som beskrivs i denna policy.

Gaming Innovation Group p.l.c. är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi erhåller om dig via denna webbplats.

Gaming Innovation Group p.l.c. består av flera olika rättsliga enheter, om vilka du hittar information nedan. Denna integritetspolicy utfärdas på Gaming Innovation Group p.l.c. vägnar, när vi således nämner "FÖRETAG", "vi", "oss" eller "vår" i denna integritetspolicy, syftar vi på det företag inom gruppen med ansvar för behandlingen av dina personuppgifter med avsikt att tillhandahålla dig med en specifik tjänst.

Enheter inom Gaming Innovation Group p.l.c. som följer denna integritetspolicy och en kortfattad beskrivning av ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter:

 • MT SecureTrade Limited – operatör, licensinnehavare.
 • NV SecureTrade – operatör, licensinnehavare.
 • BettingCloud Limited – leverantör av oddsprodukt.
 • iGamingCloud Limited – tillhandahåller en plattform och tekniska tjänster till operatören.

Vi har tillsatt ett dataskyddsombud (DPO). Om du har några frågor om denna integritetspolicy, inkluderat en eventuell begäran om att utöva dina juridiska rättigheter, kontakta vår DPO på dataprotection@gig.com.

White Label-relation

Då personuppgifter finns i dataregister och system tillhörande Gaming Innovation Group p.l.c, vill vi göra dig uppmärksam på att webbplatsen drivs av  Armstrong Operations Ltd, med organisationsnummer C 82060 vars registrerade säte är Number 2, Triq G. Farrugia, Zebbug ZBG 4351, Malta (hädanefter betecknad som “White Label.”) White Label-företaget är ägare av och driver webbplatsen och hanterar samt administrerar alla aspekter relaterade till "front-end", innehållet på webbplatsen såväl som alla CRM-/marknadsföringsaktiviteter kopplade till verksamheten som bedrivs på webbplatsen. White Label-företaget är även ansvariga för kundsupport till spelare som använder denna webbplats. White Label-företaget behöver, och har därför, full tillgång till personuppgifter som samlas in av Gaming Innovation Group p.l.c. Du kommer även att motta utskick direkt från White Label-företaget och alla tillstånd som häri beviljas till Gaming Innovation Group p.l.c. gäller även för White Label-företaget.

I den utsträckning White Label-företaget skickar eller tar emot data som lagras i eller härrör från system tillhörande Gaming Innovation Group p.l.c., är White Label-företaget personuppgiftsbiträde och Gaming Innovation Group p.l.c. är personuppgiftsansvarig. Om White Label-företaget samlar in uppgifter på egen hand, är White Label-företaget personuppgiftsansvarig avseende dessa insamlade och behandlade personuppgifter. Läs den särskilda integritetspolicy som finns på White Label-företagets webbplats för att förstå huruvida White Label-företaget i vissa situationer träder in som personuppgiftsansvarig.

Information vi samlar in om dig

Vi kommer att samla in och behandla följande uppgifter om dig:

 • Information du ger oss. Det här är de uppgifter du ger oss genom att fylla i formulär på vår webbplats eller genom att kontakta oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar de uppgifter du tillhandahåller oss när du registrerar dig för att använda vår webbplats, prenumererar på vår tjänst, gör insättningar, spelar eller tar ut pengar på vår webbplats, deltar i chattrum, tar emot bonusar eller andra kampanjer tillgängliga på vår webbplats, eventuella verifieringshandlingar du delar med oss, inklusive frågeformuläret angående källan till dina pengar och underlag, samt när du rapporterar ett problem eller inkommer med ett klagomål till oss. Den information du ger oss kan inkludera ditt namn, användarnamn, adress, födelsedatum, hemland och nationalitet, id-nummer, e-postadress och telefonnummer, finansiell information och kreditkortsuppgifter, personbeskrivning, identitetsbevis, adressbevis, foto och handlingar som styrker att du har tillräckliga medel.

När vi är juridiskt eller avtalsmässigt bundna att samla in personuppgifter, och du inte tillhandahåller de efterfrågade uppgifterna, kanske vi inte kan fullgöra det avtal vi har med dig eller försöker ingå i (t.ex. för att tillhandahålla spelen eller betalningstjänsterna till dig). I ett sådant scenario kan vi tvingas stänga ditt konto.

 • Information vi samlar in om dig när du besöker webbplatsen. Med avseende på vart och ett av dina besök på vår webbplats eller i samband med ditt användande av webbplatsen, kommer vi automatiskt att samla in följande information:
 • teknisk information, inklusive den IP-adress som används för att ansluta din dator till internet, dina inloggningsuppgifter, typ av webbläsare och version, tidszonsinställning och plats, webbläsarens insticksprogram och versioner, operativsystem och plattform;
 • information om ditt besök, inklusive fullständig URL, spel du spelade och varaktigheten för varje spel och sida samt information om interaktionen på varje sida.
 • Information erhållen från cookies. Läs vår Cookiepolicy nedan för mer information om vilka typer av cookies vi använder och hur du gör för att inaktivera cookies.
 • Information vi erhåller från andra källor. Det här är den information vi erhåller om dig när du använder någon av våra webbplatser eller tjänster som drivs av enheter inom Gaming Innovation Group p.l.c, eller under licenser som innehas av olika enheter inom Gaming Innovation Group. Om du använder konton på flera webbplatser som drivs av Gaming Innovation Group p.l.c., kan vi komma att samla in uppgifter om dig genererade från varje webbplats i en databas. Sådana uppgifter är viktiga för oss i statistiskt hänseende, men också särskilt relevanta när det gäller lagstadgade förpliktelser relaterade till penningtvättsbekämpning och ansvarsfullt spelande.
 • I samband med att vi levererar tjänster till dig arbetar vi även nära tredjepartsleverantörer med personuppgiftsansvar (inklusive, t.ex. affärspartners, underleverantörer inom teknik-, betalnings- och leveranstjänster såväl som leverans av marknadsföringsinformation där vi har inhämtat nödvändigt samtycke från dig (såsom leverantörer av CRM-verktyg, e-postmarknadsföringspartners, sms-leverantörer, direktpostdistributörer och samtalsleverantörer), annonsnätverk och affiliate-nätverk, analysleverantörer, besiktningsföretag för bolag, leverantörer av sökinformation samt kreditupplysningsföretag). Denna kategori inkluderar information vi erhåller från våra utgivare, annonsörer och andra samarbetspartners som hjälper oss att leverera annonser och anpassat innehåll till dig och som känner igen dig över flera webbläsare och enheter. Detta kan inkludera pseudonyma annons-id:n som vissa annonsörer eller andra tredjepartsplattformar för annonser väljer att dela med oss. Personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter i enlighet med våra skriftliga instruktioner och deras aktiviteter begränsas till vad som krävs från dem för att hjälpa oss leverera tjänsten till dig.
 • Vi kan även komma att motta personlig information om dig från White Label-företaget. För att vara så öppna och transparenta som möjligt ägs varumärken av andra entiteter än den personuppgiftsansvariga entiteten, och alla uppgifter som förvärvas via dessa varumärken kommer att vara tillgängliga för varumärkesägarna, vilka vi ger åtkomst till vår plattform som innehåller dina personuppgifter. I dessa situationer agerar ett White Label-företag som personuppgiftsbiträde. White Label-företag kommer att vara personuppgiftsansvariga avseende all eventuell behandling av uppgifter som inte regleras i denna Integritetspolicy och du kommer att meddelas när sådan ytterligare uppgiftsbehandling sker.

Kategorier av lagrade uppgifter om dig

Personlig information, eller personuppgifter, innebär uppgifter om en individ genom vilka en persons identitet kan styrkas. Det inkluderar inte uppgifter där identiteten tagits bort (anonyma uppgifter).

De personuppgifter som samlas in och behandlas om dig kan grupperas i följande kategorier och kan innehålla:

 

 • Personuppgifter inkluderar förnamn, födelsenamn, efternamn, användarnamn eller liknande uppgifter, civilstånd, titel, födelsedatum, kön, anställningsstatus och yrke.
 • Kontaktuppgifterinkluderar hemadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Finansiell informationinkluderar uppgifter om din lön och förmögenhet, uppgifter om källan till de medel som används för insättningar hos oss, såväl som uppgifter om bankkonto, betalkort eller betalkonto, inklusive information i bankkontoutdrag, lönebesked och liknande handlingar insamlade för kundkännedomsändamål.
 • Transaktionsuppgifterinkluderar uppgifter om insättningar och uttag, insatser och annan information om spel du har spelat på våra webbplatser.
 • Teknisk information inkluderar IP-adress, dina inloggningsuppgifter, webbläsartyp och version, tidszonsinställning och plats, webbläsarens insticksprogram och versioner, operativsystem och plattform samt annan teknik på enheter du använder för att få åtkomst till denna webbplats.
 • Användningsinformation inkluderar information om hur du använder vår webbplats, våra produkter och tjänster, ditt användarnamn och lösenord (krypterat), spelade spel, inloggning, utloggningstider, spelandets varaktighet, utnyttjade bonusar och kampanjer, ansvarsfullt spelande och penningtvättsbedömning.
 • Marknadsförings- och kommunikationsinformation inkluderar dina preferenser vad gäller att ta emot marknadsföringsmaterial från oss och våra tredje parter samt dina kommunikationspreferenser.

 

För att fullgöra våra juridiska skyldigheter, måste vi även samla in särskilda kategorier av personuppgifter om dig (såsom uppgifter om politiska- eller myndighetsuppdrag du innehar, utdrag ur brotts- och belastningsregistret och uppgifter om spelmissbruk).

Hur uppgifterna används (ändamål)

 • Information du ger till oss. Vi kommer att använda denna information:
 • för att fullgöra våra skyldigheter i enlighet med de villkor som ingåtts mellan dig och oss och för att tillhandahålla dig med speltjänster som du efterfrågar från oss, för att godkänna dina insättningar och behandla dina uttag, för att förebygga och förhindra bedrägerier, för att vara behjälpliga vid eventuella frågor och klagomål från dig samt ärenden kopplade till de huvudsakliga tjänster vi tillhandahåller dig;
 • för att kontakta dig med marknadsföringsinformation, förutsatt att du gett ditt samtycke till det, för att ge dig information om våra tjänster, bonusar, program och kampanjer och information om de produkter och kampanjer, nuvarande eller framtida, som erbjuds av varumärket hos vilket du har ett konto;
 • för att ge dig anpassade annonser på webbplatsen baserat på din interaktion med webbplatsen eller information om din användning;
 • Om du är en befintlig kund, kommer vi att kontakta dig (i linje med det samtycke du har gett oss) via elektroniska medel (e-post eller sms) eller via direktpost eller via telefon med information om våra produkter eller kampanjer. Det är viktigt att du observerar att den webbplats du kan komma att spela på kan administreras av ett tredjepartsföretag som erbjuder speltjänster från Gaming Innovation Group p.l.c.. Du måste vara medveten om och förstå att dina uppgifter, inklusive alla personuppgifter som erhålls av oss enligt denna integritetspolicy, kommer att vara tillgängliga och behandlas av både Gaming Innovation Group p.l.c. och den relevanta enhet som äger, administrerar eller driver webbplatsen. Under förutsättning att du har gett ditt samtycke till direktmarknadsföring, kan de också komma att kontakta dig avseende produkter som finns tillgängliga på webbplatsen, bonusar och kampanjer, nuvarande eller framtida, och kan även involveras i kundsupportärenden.
 • för att meddela dig om ändringar av vår tjänst;
 • för att garantera att innehåll från vår webbplats presenteras på de mest effektiva sättet för dig och för din dator.
 • för att uppfylla skyldigheter enligt lagstiftning gällande penningtvätt och andra vidhängande regler och förordningar och alla andra lagar tillämpliga för oss från tid till annan.
 • Information vi samlar in om dig. Vi kommer att använda denna information:
 • för att administrera vår webbplats och för interna processer, som felsökning, dataanalys, testning, research, samt för statistik och undersökningsändamål. Sådan information samlas vanligtvis in via användningen av cookies. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy nedan som även ger vägledning för hur du kan inaktivera cookies;
 • för att bedriva bedrägeribekämpning och utföra riskhanteringsaktiviteter, inklusive att tilldela en riskprofil eller en riskstatus till ditt konto;
 • för att utvärdera ditt beteende och användningsmönster på webbplatsen, vilket kommer att användas för att hjälpa oss att bygga upp en detaljerad kundprofil för dig, i olika ärenden, inklusive men inte begränsat till:
 • Ett register över bonusmissbrukare kan skapas av företaget och personer på den här listan kan komma att exkluderas från framtida kampanjer eller till och med stängas av från att använda företagets tjänster.
 • Vi kommer även att screena och övervaka dina transaktioner och ditt beteende av skäl kopplade till ansvarsfullt spelande, i syfte att säkerställa att din interaktion med oss förblir rolig och underhållande och inte farlig för dig. Vi kan göra en bedömning av ditt konto gällande ansvarsfullt spelande, som baseras på den information vi samlar in, vilken ibland kan göras tillgänglig för dig via ditt konto. Som ett resultat av vår bedömning kan du bli markerad som en "problemspelare" eller som sårbar för riskerna med spelmissbruk.
 • Som en del av vårt engagemang för att förhindra penningtvätt och terroristfinansiering, analyserar vi även dina personuppgifter och jämför dem med externa informationskällor, bygger en anti-penningtvättsprofil för dig och gör en riskbedömning av ditt konto baserat på den information du har tillhandahållit oss och den information vi har samlat in om dig. Vi ska också upprätta ett register över alla högriskkunder ur ett penningtvättsperspektiv.
 • för att förbättra vår webbplats och garantera att innehåll presenteras på de mest effektiva sättet för dig och för din dator.
 • för att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst, när du väljer att göra det;
 • som ett led i att hålla vår webbplats trygg och säker;
 • för att mäta och förstå effektiviteten hos de annonser vi ger dig och andra, och för att leverera relevanta kampanjer till dig;
 • för att ge dig förslag och rekommendationer om våra produkter.
 • Vi samlar även in, använder och delar Aggregerade uppgifter såsom statistisk och demografisk information för olika ändamål. Aggregerade uppgifter kan härröra från dina personuppgifter men betraktas inte som personuppgifter i lagens mening då denna data varken direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan t.ex. aggregera dina användningsuppgifter för att beräkna hur många procent av användarna som använder en viss funktion på webbplatsen. Om vi kombinerar eller knyter aggregerade uppgifter till dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi emellertid de kombinerade uppgifterna som personuppgifter, vilka kommer att användas i enlighet med denna integritetspolicy.
 • Information vi erhåller från andra källor. Vi kommer att slå ihop denna information med information du ger oss och information vi samlar in om dig. Vi kommer att använda denna information samt den sammanslagna informationen för de ändamål som beskrivs ovan (beroende på vilken typ av information vi mottar). Andra källor inkluderar tredjepartsleverantörer av verktyg för åldersverifiering, identitets- eller adressverifieringstjänster, tillsynsmyndigheter eller organisationer som har centrala databaser över problemspelare, leverantörer av PEP- och sanktionssökningar, och andra liknande leverantörer som vi kan anlita från tid till annan. Vi kan även erhålla information om dig från företag inom Gaming Innovation Group, vilket underlättar för oss att leverera en bättre tjänst till dig eller hålla bonusmissbrukare och problemspelare borta från våra tjänster.

Skapande av ett användarkonto

All information vi innehar om dig, oavsett om den tillhandahållits av dig eller om vi har samlat in den från dig eller en tredje part, sammanställs till en användarprofil (Spelkonto) som vi skapar för dig.

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Vi redogör nedan, i tabellformat, för alla de sätt på vilka vi planerar att använda dina personuppgifter, och vilken laglig grund vi stödjer oss på för att göra det. Vi har även där det är tillämpligt fastställt vilka våra berättigade intressen är.

 

Ändamål/aktivitet

 

Uppgiftskategori

 

Laglig grund för behandlingen inklusive berättigade intressen

 

För att registrera dig som en ny kund

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Användning

 

(a)    Fullgörande av ett avtal med dig

(b)    Nödvändigt för att efterleva en lagstadgad skyldighet

 

För att tillhandahålla tjänsterna till dig

(a) Hantera insättningar och uttag;

(b) Leverera spel till dig

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Finansiellt

(d) Transaktion

(e) Marknadsföring och kommunikation

 

(a) Fullgörande av ett avtal med dig

(b) Nödvändigt för våra berättigade intressen

(c)     Nödvändigt för att efterleva en lagstadgad skyldighet

 

För att hantera vår relation med dig, vilket inkluderar:

(a) Meddela dig om ändringar i våra villkor eller integritetspolicyn

(b) Upprätthålla ett spelarkonto hos oss.

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Användning

(d) Marknadsföring och kommunikation

 

(a) Fullgörande av ett avtal med dig

(b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att hålla våra register uppdaterade)

(c) Nödvändigt för att efterleva en lagstadgad skyldighet

För att möjliggöra för dig att delta i en kampanj;

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Användning

 

(a) Fullgörande av ett avtal med dig;

(b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem och expandera vår verksamhet)

 

För att informera dig om en kampanj/bonus eller ett annat erbjudande;

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Användning

(d) Marknadsföring och kommunikation

 

Samtycke (om vi kontaktar dig genom direktmarknadsföring).

För att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats mot olagliga aktiviteter, inklusive penningtvätt, bedrägeri, otillåtet samarbete (kollusion) och liknande aktiviteter.

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniskt

(d) Särskilda kategorier av personuppgifter

 

Nödvändigt för att efterleva en lagstadgad skyldighet (för att förhindra penningtvätt, bedrägeri, kollusion)

För att analysera och studera spelarbeteende, kommunikation, insättningar och spelmönster för att avgöra om du uppvisar tecken på problematiskt spelande;

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Användning

(d) Särskilda kategorier av personuppgifter

Nödvändigt för att efterleva en lagstadgad skyldighet (för att förhindra penningtvätt, problematiskt spelande)

För att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och datalagring)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniskt

 

(a) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att bedriva vår verksamhet, tillhandahålla administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägeri och i samband med en omorganisering av företaget eller omstrukturering av koncernen)

(b) Nödvändigt för att efterleva en lagstadgad skyldighet (för att skydda klientmedel)

För att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonsering till dig och för att mäta och förstå effektiviteten hos de annonser vi ger dig.

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Användning

(d) Marknadsföring och kommunikation

(e) Tekniskt

 

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att leverera relevanta produkter till dig via webbplatsen baserat på tidigare aktivitet och dina preferenser)

 

För att använda dataanalys i syfte att förbättra vår webbplats, produkter, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser

 

(a) Tekniskt

(b) Användning

 

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att definiera kundtyper till våra produkter, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant och för att utveckla vår verksamhet)

 

Utlämnande av dina uppgifter

Vi ska dela dina personuppgifter med:

 • Medlemmar i Gaming Innovation Group p.l.c, vilka behöver tillgång till dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster du efterfrågar. Uppgifter vi mottar och samlar in om dig kommer att delas inom vår grupp av företag, och sådana uppgifter kan komma att användas av dem för att förhindra bedrägeri och bonusmissbruk, penningtvätt och för ändamål kopplade till ansvarsfullt spelande för att fullgöra gruppens rättsliga förpliktelser och berättigade affärsintressen;
 • När vi tillhandahåller tjänster till dig kommer vi att dela uppgifter med utvalda tredje parter, i enlighet med ett databehandlingsavtal med oss som säkerställer ett skydd för dina personuppgifter, som inkluderar:
 • ägaren och/eller operatören av webbplatsen (white label) i händelse av att webbplatsen ägs av en tredje part (white label/mellanhand/affiliate) och inte av Gaming Innovation Group p.l.c. Dessa personer kan behöva dina personuppgifter för att kunna ge dig kundsupport eller för att besvara dina frågor och hantera klagomål. I de fall du samtycker till att ta emot direktmarknadsföring, kommer ägarna av sådana tredjepartswebbplatser också att använda dina personuppgifter för att ge dig riktade annonser, köra reklamkampanjer, köra beteendestyrd annonsering, och kontakta dig angående produkter och tjänster, nu och i framtiden.
 • Med spelleverantörer som levererar spelprodukter till våra webbplatser som behöver sådana uppgifter för att låta dig delta i ett spel och för att avgöra utfallet av spelet;
 • I de fall du samtycker till att ta emot direktmarknadsföring från oss, till annonsörer och annonsnätverk som behöver uppgifterna för att välja ut och förse dig och andra med relevanta annonser, inklusive kampanjutskick och sms, direktpost, och ibland ringa till dig.
 • analytiker, informationshanteringspartners och sökmotorleverantörer som hjälper oss förbättra och optimera vår webbplats;
 • kreditupplysningsföretag i syfte att uppskatta din kreditvärdighet där detta är ett villkor för att vi ska ingå ett avtal med dig;
 • leverantörer av ålders- och identitetsverifieringsverktyg och andra leverantörer som kan verifiera din kundinformation generellt, specifikt, men utan begränsning till Aristotle, C6, GB Group;
 • med våra banker eller betaltjänstleverantörer eller elektroniska betalningslösningar för att kunna slutföra betalningsinstruktioner från dig;
 • med våra jurister, rådgivare, konsulter vilka vi kan anlita från tid till annan för att ge oss råd i ett ärende som kräver att de får tillgång till personuppgifter;
 • med personer, företag, icke-statliga organisationer, statliga myndigheter och tillsynsmyndigheter som upprätthåller ett register över problemspelare eller för ändamål avseende ansvarsfullt spelande, såsom, men inte begränsat till, GAMSTOP;
 • med personer, företag, icke-statliga organisationer, statliga myndigheter och tillsynsmyndigheter som upprätthåller ett register eller en databas i syfte att förhindra brott, penningtvätt eller finansiering av terrorism och organiserad brottslighet.
 • Om vi ingår en överenskommelse om att överföra eller sälja vår affärsverksamhet relaterad till denna webbplats, kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till den potentiella köparen eller deras jurister, konsulter, finansrådgivare och anställda, både i samband med bolagsbesiktningen och som ett led i överföringen av verksamheten. Detta inkluderar all eventuell överföring av uppgifter inom ramen för en överenskommelse mellan oss och ägaren och/eller webbplatsens operatör vid avslutandet av våra tjänster av ägaren och/eller webbplatsens operatör.
 • Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att efterleva våra rättsliga förpliktelser, vilka inte nödvändigtvis är specifikt angivna ovan, eller för att genomdriva eller tillämpa våra regler och villkor samt andra överenskommelser; eller för att skydda våra rättigheter, vår egendom eller säkerhet. Detta inkluderar informationsutbyte med andra företag och organisationer i syfte att förhindra bedrägeri och minska kreditrisken.

Var vi lagrar dina personuppgifter

 • De uppgifter vi samlar in från dig kommer i första hand att lagras på servrar i Europa. Uppgifterna vi samlar in från dig kommer emellertid att överföras till tredje parter, vilket nämnts tidigare i denna policy, och sådana uppgifter kommer därför att lagras av dem. Några av de tredje parter som vi delar uppgifter med kan ha sina servrar på en plats utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). De kommer även att behandlas av personal eller företagsrepresentanter som verkar utanför EES, vilka arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Detta inkluderar personal engagerad i, bland annat, fullgörande av din order, behandling av dina betalningsuppgifter och tillhandahållande av supporttjänster. Vi kommer att se till att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och att de personer som vi delar uppgifter med vidtar liknande organisatoriska och tekniska åtgärder som vi gör. När personuppgifter överförs utanför EES kommer vi sträva efter att vidta ytterligare åtgärder, såsom att ingå ett dataöverföringsavtal med mottagaren som överensstämmer med EU:s dataskyddsbestämmelser.
 • All information du tillhandahåller oss lagras på en av våra säkra servrar.
 • Alla betalningstransaktioner kommer att vara krypterade med SSL-teknik.
 • Informationsöverföring över internet är dessvärre aldrig helt säker. Även om vi gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som skickas till vår webbplats; all överföring sker på egen risk. När vi har mottagit dina uppgifter, tillämpar vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Dina rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter inom rådande dataskyddslagstiftning vad gäller dina personuppgifter.

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till den information vi har om dig. En del av de personuppgifter vi har kan du få tillgång till genom att logga in på ditt konto. Ytterligare information kan begäras genom att kontakta oss på dataprotection@gig.com. Vi ska tillmötesgå alla rimliga förfrågningar om tillgång. Om en tillgångsförfrågan inbegriper en oproportionerlig mängd arbete, förbehåller vi oss rätten, i linje med tillämplig lag, att ta ut en avgift som täcker detta arbete.
 • Rätt till rättelse av dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att korrigera felaktig eller ofullständig information vi har om dig. Vi kan emellertid komma att behöva verifiera de nya uppgifternas riktighet.
 • Rätt till radering av dina personuppgifter. Du har rätt att be oss radera uppgifter vi har om dig som inte är relevanta för det ändamål uppgifterna samlades in. Detta innebär att du kan begära att få de uppgifter vi har om dig raderade, om det inte finns goda skäl för oss att fortsätta behandla dem. Du kan även begära att vi ska radera alla dina personuppgifter, i vilket fall vi ber dig att stänga ditt konto. Det kan finnas rättsliga förpliktelser som förbjuder oss att omedelbart radera alla eller vissa uppgifter vi har om dig vid tidpunkten för din begäran (såsom lagstiftning gällande penningtvätt), vi kommer dock att behandla din begäran så snart det är möjligt efter att tillämpliga tidsfrister för datalagring har löpt ut.
 • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter där vi (eller en tredje part) förlitar oss på ett berättigat intresse, om det föreligger särskilda skäl vilka gör att du vill invända mot behandlingen av uppgifter, t.ex. att du känner att det påverkar dina grundläggande fri- och rättigheter. Du har även rätt att invända i fall där vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål på basis av berättigade intressen (i motsats till samtycke). Du kan även invända mot att vi visar riktade annonser för dig på vår webbplats. Detta leder inte till att du kommer att se färre annonser, men att de annonser du får se är mindre relevanta för dig. I vissa fall kan vi påvisa att vår behandling av dina uppgifter vilar på övertygande legitim grund vilken åsidosätter dina fri- och rättigheter.
 • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att be oss avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi fastställer uppgifternas riktighet; eller (b) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi behöver verifiera huruvida vi har legitima skäl att åsidosätta detta; eller (c) när du hävdar att vår användning av dina personuppgifter är olaglig.
 • Rätt att begära överföring av dina personuppgifter (dataportabilitetsbegäran). Detta ger dig möjlighet att begära ut dina personuppgifter. Vi kommer att ge dig dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller för automatiserade uppgifter som du ursprungligen gett oss samtycke till att vi använder eller där vi använt uppgifterna för att fullgöra ett avtal med dig.
 • Rätt att återkalla samtycke till direktmarknadsföring. Du har rätt att närsomhelst ändra dig vad gäller våra möjligheter att kontakta dig med direktmarknadsföring. Du kan utöva din rätt att sluta ta emot direktmarknadsföring genom att logga in på ditt konto och avmarkera rutorna för samtycke relaterade till direktmarknadsföring eller genom att kontakta kundsupport. Du kan även avprenumerera genom att följa instruktionerna för detta i själva utskicket. Återkallar du ditt samtycke för behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål, gäller det för webbplatsen du gör din begäran från. Om du innehar konton hos olika varumärken som drivs under licenser tillhörande Gaming Innovation Group p.l.c., måste du återkalla ditt samtycke på varje webbplats där du har ett konto. Du kan även kontakta oss på dataprotection@gig.com så kommer vi att tillämpa dina inställningar på alla våra webbplatser.
 • Vi kommer att lagra kopior på all kommunikation du skickar till oss (inklusive kopior av e-postmeddelanden) för att upprätthålla korrekta register över de uppgifter vi har mottagit från dig.

Du kan även utöva dina rättigheter närsomhelst genom att kontakta oss på dataprotection@gig.com. All kommunikation med oss måste ske via den e-postadress som är associerad med ditt konto. Vi kommer att verifiera din identitet innan vi besvarar en förfrågan.

Tidsgräns för svar

Vi försöker besvara alla berättigade förfrågningar inom en månad. Ibland kan det dröja längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplicerad eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I ett sådant scenario kommer vi att informera dig och hålla dig uppdaterad.

Datasäkerhet

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligen försvinner, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller lämnas ut. Därutöver begränsar vi tillgången till dina personuppgifter för de anställda, ombud, leverantörer och andra tredje parter som behöver dem av affärsmässiga skäl. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de är bundna av en sekretessplikt.

Vi har rutiner på plats för att hantera misstänkta personuppgiftsbrott och kommer att meddela dig samt relevanta tillsynsmyndigheter om ett brott när vi har en lagstadgad skyldighet att göra det.

Datalagring

Vi har en lagstadgad skyldighet att behålla grundläggande information om dig, inklusive kontaktuppgifter, uppgifter om identitet, kundkännedom, samt finansiell information och transaktionsuppgifter i fem år efter att du har stängt ditt konto hos oss, eller under en längre tidsperiod om det krävs enligt lag inom en jurisdiktion.

Du kan be oss att radera dina uppgifter genom att stänga ditt konto. I det fallet kommer vi omedelbart att radera alla uppgifter utöver de vi är skyldiga att behålla för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter enligt ovan. 

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan förknippas med dig) för forsknings- och statistikändamål. Vi kan då använda dessa uppgifter på obestämd tid utan att meddela dig.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi placerar på din dator. Dessa cookies gör det möjligt för oss att skilja dig från andra användare på vår webbplats, vilket hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på webbplatsen och även förbättra vår webbplats.

För mer information om cookies, se vår cookiepolicy nedan.

 

Annonsering på webbplatsen

Från tid till annan kan vi komma att placera annonser på webbplatsen baserat på de uppgifter du ger oss när du interagerar med våra webbplatser, vårt innehåll eller tjänster. Webbplatsannonser, ibland även kallade skräddarsydda eller riktade annonser, visas för dig baserat på uppgifter som samlats in via cookies eller genom interaktioner med webbplatsen.

Du kan välja att inte ta emot webbplatsannonser från oss. Du kommer fortfarande att se annonser, men de är inte längre anpassade efter dig. Besök din kontosida för att ändra annonsinställningarna.

Vidare, vilket redogörs för i cookiepolicyn ovan och under, kan du ändra inställningarna i de flesta webbläsare för att meddela dig när du mottar en ny cookie och avaktivera cookies helt.

Annonsering på tredjepartswebbplatser

Vi använder tredje parter som samlar in uppgifter om besökare på deras appar och webbplatser via egna cookies, webb-beacons och andra tekniker avseende dina onlineaktiviteter, i ett försök att utröna dina intressen och leverera skräddarsydda annonser till dig. Vi köper annonsplatser på tredjepartswebbplatser och våra annonser kan dyka upp när den tredje parten avgör att vår annons är relevant för dig enligt uppgifterna de har samlat in.

Vi tillhandahåller inga personuppgifter till annonsörer eller tredjepartswebbplatser som visar våra intressebaserade annonser, men de kan ha samlat in vissa personuppgifter från dig via användningen av deras webbplats (såsom vilka artiklar du har läst, vilken sorts annonser du klickat på osv.), eller via plattformar för dataanalys (såsom Google Analytics – se cookiepolicyn nedan för mer information) och de kan därför komma att anpassa annonser som publiceras på deras webbplats efter dina intressen.

Tredjepartsannonsörer eller reklamföretag som arbetar på deras vägnar kan ibland använda teknik för att tillhandahålla våra annonser. De mottar din IP-adress automatiskt när detta händer. Det kan även komma att använda cookies för att mäta effektiviteten hos deras annonser och anpassa reklaminnehållet.

Vi har varken åtkomst till eller kontroll över cookies eller andra funktioner som annonsörer och tredjepartswebbplatser kan komma att använda, och integritetsrutinerna för dessa annonsörer och tredjepartswebbplatser omfattas inte av vår integritetspolicy. Kontakta dem direkt för mer information om deras integritetsrutiner.

Ändringar av vår integritetspolicy

 • Alla ändringar vi gör i vår integritetspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida och, när det är lämpligt, meddelas dig via e-post. Kom tillbaka regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller ändringar av vår integritetspolicy. Om du inte godtar en ändring, rekommenderar vi att du kontaktar vår kundsupport eller i annat fall avslutar ditt konto.

 

Cookiepolicy

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi placerar på din dator. Dessa cookies gör det möjligt för oss att skilja dig från andra användare på vår webbplats, vilket hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på webbplatsen och även förbättra vår webbplats.

Så här kontrollerar du cookies

Du kan hantera användningen av cookies via inställningarna i din webbläsare. Hjälpfunktionen i din webbläsare bör ge dig korrekt information. En del webbläsare har användbara cookieguider:

Alternativt kan http://www.allaboutcookies.org ge dig råd om hur du gör detta, och ytterligare information om cookies och hur du hanterar dem.

Därutöver har Google Analytics egna alternativ för opt-out:

 

Observera dock att när det gäller vissa mobilenheter, kan det bli nödvändigt att konsultera enhetens manual för att hantera cookies effektivt.

Klassificering av cookies

Klassificering

Beskrivning

Strikt nödvändiga cookies

Dessa cookies är helt nödvändiga för att du ska kunna navigera runt på webbplatsen och använda grundläggande funktioner, såsom åtkomst till säkra områden på webbplatsen.

Observera. Blockering av dessa cookies kommer att förhindra registrering/verifiering på webbplatsen och göra visst innehåll och vissa funktioner otillgängliga.

Prestandacookies

Dessa cookies samlar in information om hur kunder använder en webbplats, t.ex. vilka sidor kunder besöker oftast, och om de får felmeddelanden från webbsidor. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar en besökare. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym.

Funktionscookies

 Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg dina val, såsom ditt användarnamn, språk eller den plats du befinner dig på och ge dig förbättrade, mer personliga funktioner. Dessa cookies kan även användas för att komma ihåg ändringar du har gjort avseende textstorlek, typsnitt och andra anpassningsbara aspekter av webbsidor. De kan också användas för att tillhandahålla tjänster du har efterfrågat som att titta på ett videoklipp eller kommentera på en blogg. Insamlad information från dessa cookies kan anonymiseras och de kan inte spåra dina aktiviteter på andra webbplatser.

Riktade cookies och annonscookies

Dessa cookies registrerar ditt besök, de sidor du varit inne på, spelen du har spelat, dina finansiella transaktioner, och ditt beteende på webbplatsen i största allmänhet. Dessa cookies används för att leverera mer relevanta annonser till dig efter dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt hjälper till att mäta reklamkampanjens effektivitet. Vi kommer att använda denna information för att göra vår webbplats, och den reklam som visas eller mottas av dig, mer relevant för dina intressen. Vi kan även komma att dela denna information med tredje parter som hjälper oss med analys för detta ändamål.

 

Tredjepartscookies

Observera att tredje parter (inklusive, t.ex., annonsnätverk och leverantörer av externa tjänster som webbtrafikanalys) också kan komma att använda cookies, över vilka vi inte har någon kontroll. Dessa cookies är sannolikt analys-/prestandacookies eller riktade cookies. Tabellen nedan identifierar de cookies som är tredjepartscookies.

Ett exempel på en tredjepartswebbplats som kan komma att använda cookies på vår webbplats är våra spelleverantörer. Vi har spel på vår webbplats som levereras av tredje parter. Du kan därför komma att ta emot cookies från tredje parter medan du spelar deras spel. Om du dessutom använder något av våra verktyg för "delning" för att dela vårt innehåll utanför våra webbplatser (såsom Facebook), kan du få cookies skickade från dessa webbplatser.

Vi har ingen kontroll över inställningarna för dessa cookies, så det rekommenderas att du kontrollerar tredjepartswebbplatsen efter mer information om deras cookies och hur du hanterar dem.

Cookiebeteende

Sessionscookies

Sessionscookies skapas temporärt när en användare besöker en webbplats. När användaren lämnar webbplatsen/stänger webbläsaren, raderas sessionscookie-filen.

Beständiga cookies

En beständig cookie-fil stannar på användarens enhet och omaktiveras när användaren besöker webbplatsen som skapade just den cookie-filen. Dessa cookies löper ut efter en viss period (inställt i filen), eller kan tas bort manuellt.

Vi använder både sessionscookies och beständiga cookies, vilket anges i avsnittet "Cookies som används" i förfallotidskolumnen.

Klicka här för en fullständig lista över de cookies som används.

Kontakt

 • Frågor, synpunkter och förfrågningar gällande denna integritetspolicy välkomnas och ska skickas tilldataprotection@gig.com.
 • Nedan finns ytterligare kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarigt företag:

Gaming Innovation Group p.l.c.

Data Protection Officer

@GIG Beach

Triq id-Dragunara

St. Julians, STJ3148

Malta

Säkerhet & certifikat

Betalningsleverantörer

Denna hemsida drivs av MT SecureTrade Limited, ett företag inkorporerat under Maltas lagar med registreringsnummer C56545 och registrerad address @GIG Beach, Triq Id-Dragunara, STJ 3148, Malta. MT SecureTrade Limited är licenserad samt reglerad av Malta Gaming Authority under licensnummer MGA/CRP/257/2014: (Utfärdat 01/08/2018) och av Spelinspektionen under licensnummer 18Li7385.

Nationellt självuteslutningsregister

Spel om pengar kan vara beroendeframkallande. Spela ansvarsfullt. På Dreamz måste du ha fyllt 18 år för att få öppna ett konto.

Om du vill komma i kontakt med oss kan du skicka ett email till hey@dreamz.com.

16:39